Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Řeč kardinála Vlka při bohoslužbě kardinála Duky

Při příležitosti svého jmenování kardinálem v sobotu 25. února 2012 celebroval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou za církev. Na jejím začátku ho oslovil jeho předchůdce kardinál Miloslav Vlk.

25. února 2012
Dokumenty

Milý spolubratře v biskupské a kardinálské službě,

rádi se účastníme této dnešní slavné děkovné bohoslužby obětované za církev v naší vlasti i za církev universální a za našeho Svatého otce. Je to Tvoje první bohoslužba zde v katedrále, řekli bychom Tvá kardinálská primice. Je to vlastně, jak se říká, „presa di possesso“, přijetí a začátek Tvé kardinálské služby v naší církvi.

Jsme vděčni Svatému otci, že naši malou zemi v srdci Evropy takto vyznamenává a zve její církevní představitele ke spolupráci a spoluzodpovědnosti za universální církev. Je to jistě i výraz toho, že si váží dějinného kulturního a duchovního vkladu a přínosu naší země a naší církve k evangelizaci Evropy v její historii. Veliká řada našich světců z nejrůznějších oblastí života, z nichž mnozí přesahují svým významem naše hranice a jsou ve světové universální církvi známí, to dotvrzuje. Já věřím, že Svatý otec potvrdí tuto svou přízeň i účastí na cyrilometodějském jubileu v příštím roce.

Přeji, aby tento projev přízně Svatého otce vůči Tobě a vůči našemu národu přispěl k tomu, aby hodnoty, které tradiční víra našich předků v minulosti vtiskovala do kultury života naší vlasti, přispívaly také dnes k obnově společenských poměrů v našem národě i v mezilidských vztazích.

Ať je Bůh pochválen za všechny tyto projevy přízně k Božímu lidu v naší vlasti i k našemu národu. A Tobě ať Pán žehná.

Kardinál Miloslav Vlk

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 25. února 2012