Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Odpověď tureckému velvyslanci Ahmetu Necati Bigalımu

Odpověď tureckému velvyslanci Ahmetu Necati Bigalımu

V  reakci na slova papeže Františka vyzval kardinál Duka dne 9. června 2016 české politiky, aby se zřetelně vyjádřili otázce tzv. arménské genocidy. V odpovědi na stížnost tureckého velvyslance kardinál Duka k dialogu mezi tureckou a arménskou stranou.

29. června 2016
Dokumenty

 

Vaše Excelence, vážený pane velvyslanče,

 

            rád bych Vám poděkoval za podnětný dopis ze 16. června tohoto roku, v němž vyjadřujete své překvapení z toho, že jsem se zmínil o arménské genocidě ve svém dopise, který jsem 9.6. t.r. adresoval českému a arménskému prezidentovi.

            Jak si zajisté, Vaše Excelence, jako erudovaný diplomat všímáte, na rozdíl od Vašeho dopisu nepoužívám sousloví arménská genocida v uvozovkách, snad abych tím vyjádřil své přesvědčení, že k podobnému aktu skutečně kdysi došlo. Ano, je to, jak sám uvádíte, velmi závažný čin. Necítím se však být oklamán, dovolte citaci z Vašeho dopisu „arménskou černou propagandou“. Věřte mi, že mám dostatek historických zdrojů i rozumu, abych dokázal mít své přesvědčení o celé události a připojil se tak k papeži Františkovi, který při své nynější návštěvě Arménie používá naprosto stejné výrazivo jako já.

 

            Díky za informaci, že genocida je jasně právnicky definovaná od 9. 12. 1948, že Konvence jí definující není retroaktivní a že zločin genocidy musí být podle Konvence stanoven kompetentním mezinárodním soudem. Aristotelská logika mne inspiruje k otázce, zda před tím, než mezinárodní orgány definovaly např. rodinu žádné rodiny v dějinách neexistovaly, zda před tím, než ženevské konvence definovaly válku, žádné války nebyly? Platí to i v opačném sledu – válka, tragédie a zločin zůstanou válkou, tragédií a zločinem, byť v době jejich konání neexistovala žádná mezinárodně přijatá definice.

            Dosud jsem se domníval, že velvyslanec té které země vyjadřuje názor nikoli svůj, ale názor své země, diplomacie, vlády a prezidenta. Zřejmě však došlo k určitému posunu za dobu dvou let, kdy jsem 23. 4. 2014 dostal od Vašeho předchůdce, pana velvyslance Cihada Erginaye dopis s poselstvím tehdejšího premiéra, dnes prezidenta Vaší země, Jeho Excelence p. T. Erdogana. V tomto poselství byly reflektovány události roku 1915 podstatně diplomatičtějším přístupem, než je tomu ve Vašem nynějším listu. Nynější prezident p. T. Erdogan tehdy psal o Turcích, Kurdech, Arabech, Arménech a dalších národnostech, které se ocitly v nelehké válečné situaci a nesly na sobě tíhu války a doby. Nelidské zacházení pak přisuzuje válečným poměrům a vyjadřuje nad ním lítost.

 

            Současný papež František při své návštěvě Arménie vyzval Armény a Turky ke smíření. Hovoříte o dialogu, kterého jsem sám stoupencem. Nicméně – vyjadřujete-li překvapení nad mými slovy- i já bych rád vyjádřil překvapení nad Vaším postojem, kdy uvádíte, že „Arménská tvrzení, že události z roku 1915 jsou „genocidou“, jsou velkou lží vytvořenou arménským propagandistickým vyprávěním. Tváří v tvář vražedným útokům arménských banditů vyzbrojených carským Ruskem tehdejší osmanská vláda musela přijmou nezbytná národně- bezpečností opatření, aby ochránila své další občany, jakož i teritoriální celistvost.“ Budu vděčný, pokud přijmete moji odpověď na Váš dopis, Vaše Excelence, jako pokus o dialog, námět k přemýšlení a přinejmenším jako snahu o návrat ke vstřícnějšímu postoji, který měl Váš současný prezident před dvěma roky.

 

Žehnám Vám i celé Vaší rodině a zůstávám v úctě

ThLic. Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský, primas český

a předseda České biskupské konference

16-06-22 Dopis tureckému velvyslanci.pdf

 

Související:

Apel na uznání genocidy arménského národa

Videoposelství papeže Františka u příležitosti cesty do Arménie (Radio Vaticana) 

Kardinál Duka se setkal se zástupci arménské komunity

Věřím, že k arménské genocidě řekne jasné slovo i naše země (Rozhovor kardinála Duky pro časopis Orer)

Rozhovor pro Radiožurnál o arménské genocidě (Rozhlas.cz)

Arménská církev má nové působiště (apha.cz)

Postaví se Česko arménské genocidě čelem? (Sputnik.cz)