Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání z requiem za Arnošta Waldsteina

Requiem za Arnošta Waldsteina
17. února 2019
Kázání

 

Vážení přítomní,

Vaše Jasnosti, Vaše Milosti,

vážené dámy a pánové,

sestry a bratři v Kristu,

 

Při dnešní zádušní mši svaté dáváme sbohem ale i na shledanou zesnulému hraběti Arnoštu z Valdštejnů, který byl hlavou jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů ve Střední Evropě. Rodu, který se zapsal do historie této země jako i do dějin Prahy, hlavního města Českého království. Při vyslovení jména Valdštejn nás jistě napadne postava generalissima tří vojsk Třicetileté války, Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, frýdlantského vévody, muže, který vybudoval své sídlo v Jičíně, kde mělo být také sídlo východočeského biskupství. Následují za ním v církevních službách dvě další jména, Jana Bedřicha z Valdštejna, biskupa královehradeckého a poté pražského arcibiskupa. Nástupce kardinála Harracha, který prožil těžká léta svého úřadu v době morové rány a tureckých válek. Jeho modlitba ukazující na velikou odpovědnost a hlubokou víru spojenou se službou člověku je umístěna pod křížem v kanceláři pražských arcibiskupů dodnes. Druhým mužem církve byl Emanuel Arnošt z Valdštejna, biskup litoměřický, který též zanechal významnou stopu v dějinách této diecéze. Diecéze, v které také odpočine váš zemřelý otec, dědeček a pradědeček, váš blízký příbuzný a přítel, zesnulý hrabě Arnošt Waldstein.

 

Není náhodou ona spojitost křestních jmen, neboť zesnulý Arnošt Waldstein se zapsal do dějin obnovy naší církve, s kterou ho také pojí i příbuzenské pouto se sv. Zdislavou z Lemberka. Možná že někdo řekne, že je to již dávno, kdy jsme si připomínali tyto skutečnosti při rodové mši sv. v Jablonném v Podještědí u hrobu sv. Zdislavy, jako i v Senátu České republiky, který se nachází v jednom z nejkrásnějších valdštejnských paláců v Praze. Přítomnost vašeho rodového jména je vyznačena na mapě velkými písmeny v místech, které rod spravoval, jen namátkou Praha, Frýdlant, Mnichovo Hradiště, Jičín, Duchcov, a to by snad stačilo...

 

Seznámil jsem se s vaším otcem při jeho první návštěvě Prahy po pádu komunistické diktatury. Neznali jsme se, proto místo setkání bylo v hotelové kavárně na Václavském náměstí. Poznávací známkou byl můj dominikánský hábit. Pomáhal našemu řádu při obnově našich domů v Praze, v Jablonném v Podještědí, ale též v Turnově a dalších místech. Jeho pomoc byla doprovázena moudrostí ale i přátelským porozuměním pro často zmatenou situaci porevoluční doby. Rád vzpomínám na naše rozhovory po cestě v Lisabonu a Portugalsku, kde reprezentoval evropský katolický laikát v jeho angažovanosti v církvi v době komunismu za Berlínskou zdí. Stal se také i poradcem pro zapojování laiků, sester a bratří do struktury církve v České republice. Rád bych tak vyjádřil velký dík jemu, ale celé vaší rodině, respektive celému rodu a všem jeho příbuzným a přátelům, kteří se i určitou mírou na jeho aktivitách podíleli. Četba z Knihy moudrosti je dostatečným vyjádřením úlohy, ale i Boží ochrany a odměny, v kterou nejenom doufáme, ale jsme o ní i přesvědčení. Byl mužem víry, která byla světlem, silou, ale i radostí jeho života a proto také překonal mnoho překážek a těžkostí, aniž by ztratil integritu své osobnosti bez zahořknutí či rezignace. Byl tedy důstojným pokračovatelem linie svého rodu, vybaven schopnostmi, což bylo někdy nutné i při jednáních, pro které i první prezident republiky TGM doporučoval svému ministru zahraničí, aby přijímal do diplomatických služeb členy starých šlechtických rodů. V době kdy se zdálo, že v novém uspořádání pro vás není místo, myslím, že i on, zesnulý hrabě Arnošt, má zásluhu na tom, že dnešní společnost a současný stát hledí na vaši úlohu a přítomnost opravdu jinýma očima. Bůh zaplať všem, kteří pochopili, že závist a nenávist jsou ty nejubožejší neřesti, které když zvítězí, rozsévají jen zhoubu a rozklad, tedy smrt. Naopak váš zesnulý byl ten, kdo dokázal žít jako následovník Krista, který nejen realizoval tři základní ctnosti - víru, naději a lásku, ale nechyběli mu ani kardinální ctnosti: rozumnost, spravedlnost, umírněnost a statečnost. Snažme se si vzít z jeho životních postojů i tento dobrý příklad.

 

Amen.