Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Nedělní Partie na TV Prima

Hostem nedělní PArtie na TV Prima 24. listopadu 2019 byl Dominik kardinál Duka. Moderovala Terezie Tománková.

25. listopadu 2019
Rozhovory

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Krásnou neděli vám přeji. Poslední Partie před začátkem adventu je výjimečná. Vysíláme ji pro vás z pražského arcibiskupství a mým hostem v Partii je vůbec poprvé kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita český. Dobrý den, pane kardinále.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Dobré odpoledne vám všem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, odvolací soud tento týden ve středu zamítnul vaši žalobu ohledně omluvy brněnských divadel. Žádal jste ji za uvedení hry Naše násilí a vaše násilí za to, že divadlo citelně zasáhlo do vašich osobnostních práv. Včera jste na svém Facebooku a Twitteru reagoval poměrně emotivně, napsal jste: "Dostáváme se zpět do totalitního myšlení a do doby, kdy u nás byli křesťané a církev pronásledováni a utlačováni." Opravdu se to dá srovnávat? Je to divadelní hra.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Myslím, že se to dá srovnávat. Já bych řekl, víme, že tato hra vyvolala velkou reakci, a to napříč celým spektrem společnosti, ať teda věřících, či sympatizujících, nebo nevěřících, a víme také, já jsem se připojil k této žalobě, páč bylo několik desítek žalob. Čímž jsem byl trošku diskvalifikován, musím říci, neboť jsme si museli vybrat s panem advokátem jenom tu mezeru, která ještě nebyla napadnuta. A proto bylo jaksi odpovězeno tak, jak bylo. Kdybych, to bychom ovšem tady byli hodně dlouho, ukázal výpovědi obou pánů ředitelů brněnských divadel, kde jeden tvrdí, že se nejedná o postavu Ježíše Krista, druhý tvrdí, že se jedná o postavu Ježíše Krista, takže myslím, že to byl způsob skutečně zajímavý. Rovněž taky třeba si uvědomit, že onen soubor, který to hrál, ze slovinské Lublaně, mohu citovat tedy ony zmíněné pány ředitele, nejsem teď schopen, proto nejmenuju, bych řekl, ani jména, ani instituce, řekl, že všichni, kteří vystupovali v té první hře, byli vlastně vyznáním muslimové. Nedovedu si představit, kdyby do Saúdské Arábie nebo do Alžírska přijel soubor, který by řekl, že se skládá z herců nebo tanečníků, kteří jsou všichni katolického vyznání, Evropané, a sehráli obdobnou hru, kde by v té roli Ježíše Krista byl zakladatel islámu Mohamed.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, promiňte...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
To dám každému člověku k úvaze.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, promiňte, že vás přerušuju, ale včera se vás například zastal mluvčí prezidenta republiky, on měl podobnou úvahu jako vy, on se zamýšlel nad tím, že pokud by šlo o jiné náboženství, tak by se soud omluvil. S tím souhlasíte, s takovým slovy?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Zcela jistě. Mně jde o omluvu, mně nejde o sekání hlav nebo o vězení. Ale domnívám se, že základ demokracie, řekl T. G. Masaryk, je mravnost a zbožnost. Vynechme tedy zbožnost, ale k mravnosti určitě patří i slušnost. O to mně pouze šlo. Ten rozsudek, který padl, určitě víte, jak jsem zareagoval, protože to je rozsudek skutečně, který je hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoliv demokratického státu, kterým je Česká republika, jak říká preambule Ústavy, kterou napsal můj spoluvězeň a přítel Václav Havel.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, včera se u toho soudu hodně mluvilo o svobodě slova, argumentoval tak soudce pan Michal Ryška, on řekl, že víra a tolerance věřících osob by měly být natolik pevné, aby toto unesly, a v tomto případě prý není důvod omezovat svobodu slova, je to divadlo, ta svoboda slova tam končí pro vás, nebo jak to vnímáte?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Víte, pro mě končí svoboda vždycky tam, kde končí svoboda druhého. Já přece nejsem svobodný, jestliže mě někdo rozzlobí a já v amoku ho seknu po hlavě, je to projev svobody? A slovo, říká svatý Jakub v epištole, a to by si měli všichni přečíst, on říká, že slovem můžeme zabít víc lidí než nožem. Volně cituji.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Co se vás v té hře nejvíc dotklo, pane kardinále? Ta hra je kontroverzní, může být nevkusná, může být pro někoho zvrácená, zvrhlá.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Je neslušná. Ono vlastně to byly dva divadelní kusy. My bychom tu neseděli, já určitě tedy ne, nevím, jak vy, kdyby nebylo roku 89 a kdyby nebylo lidí, jako byl Ronald Reagan, jako byla Margaret Thatcherová, Helmut Kohl a papež Jan Pavel II.. V té jedné z těchto her, v té Kletbě, je opravdu tím nejhrubším způsobem urážen muž, bez kterého by postkomunistická Evropa svobodná nebyla. Ale také by nebyla, kdyby nebylo přátelství mezi Janem Pavlem II. a Ronaldem Reaganem. Psal se rok 1981. V dubnu atentát na Ronalda Reagana. V květnu na papeže Wojtylu. V červnu umírá polský kardinál, primas polský Vyšinsky. Kdo měl prsty v těchto atentátech? Oni zde jsou. Po pětihodinové audienci, kdy se oba uzdravili po tomto atentátu, řekl jasně: "Náš společný boj je boj za obnovení víry v Boha, za poražení říše zla." A pro mě takovéto projevy naší justice jsou skutečně projevy té justice, která poslala do vězení mého otce, mé předchůdce v úřadě a která také poslala do vězení i mne. Ať si páni soudci Krajského soudu v Brně opravdu seberou moje slova a ty říkám zcela vážně. To není, že bych byl emotivně dopálený. Na to nemůže být člověk rozzlobený. Tady doopravdy si musíme uvědomit, jestliže už není autorita, po které by nebylo možné plivat, jestliže někdo řekne, že jestliže některá věc budí rozruch, který si zaslouží pozornost, pak teda má veškerou volnost, ano. Ubodání syna prezidenta Weizsäckera, kterého jsem měl možnost několikrát potkat a s ním hovořit, vzbudilo pozornost. Jaká bude reakce?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, když jsem včera četla reakce na sociálních sítích na Twitteru i na Facebooku, bylo jich tam opravdu hodně, tato hra od začátku, od svého uvedení budila velké emoce, tak jeden z těch častých argumentů byl, pane kardinále, vy jste tu hru neviděl, vlastně nechápete ten kontextu, tu symboliku, to umělecké vyznění a nadsázku, co na ten argument řeknete?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Já jsem nebyl, když bombardovali Drážďany při tom. Já jsem nebyl, když vyhlazovali Lidice, při tom. A snad dokážu posoudit, co bylo rozbombardování Drážďan a co bylo vyhlazení Lidic nebo Ležáků. To stačí si o tom přečíst, stačí vidět některé záběry.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Co se vám tenkrát honilo hlavou, když jste je viděl, ty ukázky z té hry?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Tak já jsem se nedíval na celé záběry, ale ty záběry vlastně šly na těch, dá se říci, mediálních sítích, na Facebooku a na Googlu, a tak dále.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A ten váš pocit z toho první?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
No, tak rozumějte, jako říci, že to Kristus, který má symbolizovat křesťanskou celou kulturu, je ten, kdo znásilňuje islámskou dívku, já nepovažuju vyznavače islámu, všechny za teroristy, skutečně ne. Ale znám historii. A jestliže se premiér Orbán ozve, tak jeho země, když skončily turecké války, byla ochuzena o 60 % populace. Z kostelů a měst byly ruiny. To jsou všechno skutečnosti. Jestliže si uvědomíme nárůst terorismu, který je v současné době, tak nezlobte se, abych jaksi řekl, že toto je pravdivý symbol historie, tak bych vrátil všechna vysvědčení a už bych s nikým nemluvil.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, jaké budou vaše další právní kroky s vaším právním zástupcem?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Tak nic jiného než dovolání se k Nejvyššímu soudu, ale rovněž tak musím učinit určité kroky, že nemohu akceptovat, aby takovýmto způsobem v mé rodné zemi, za jejíž svobodu bojovali přátelé mého otce i on sám a podílel jsem se na práci v disentu, aby mohla takovýmto způsobem urážlivým a popírajícím skutečně základní prvky slušnosti a náboženské svobody, existovat takováto prohlášení nebo takovéto soudní výroky. Za týden ve středu je takzvaná krvavá středa. Já neříkám červená, protože neříkáme červená neděle v roce 1905 Rusku, ale říkáme krvavá. Křesťany jsou nejpronásledovanější skupinou na světě. A jestliže soud napíše, že nemůžeme mít taková práva, jako mají katolíci v Rakousku, protože jich je víc, no, tak pak se nedivím a nechápu tedy ani obhájce lidských práv, že jim vcelku je lhostejná situace věřících lidí, ať křesťanů nebo, ostatních v Číně, a stále mají jenom určité parciální zájmy. Jak to, že můžou potom hájit situaci obyvatel Tibetu, kterých je 2 a půl milionu, a nezajímají je stamiliony lidí v Číně?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Čím si to vysvětlujete?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Čím si to vysvětluju? Jednak cynismem a jednak, že do jisté míry jsme v situaci, o které říká papež František, kdy si někteří dovolí tvrdit, že jsem proti němu, já se s ním setkávám a mluvím o těchto věcech, tak nevím, že bych byl proti němu, byli jsme svědky mnoha epochálních změn a my také před 30 lety. Ale někomu jde o změnu epochy, aby pod trochu pozměněným praporem a trochu pozměněnými symboly nastolil novou totalitu. Diktaturu, která zde už měla určitou podobu pod hákovým křížem anebo pod pěticípou hvězdou. Ano, bude jiná, protože také my jsme jiní.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Jak bude vypadat?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
My bychom nedokázali jít na barikády, my bychom už nedokázali jít asi do koncentračních táborů, jako šli ti, kteří hájili svobodu a demokracii v obou předchozích diktaturách.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
30 let svobody jsme oslavili minulou neděli, váží si Češi svobody?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Víte, tady bych jako trošku, mohu-li, zaspekuloval. My jsme vstoupili do listopadu, 17. listopadu, pod heslem, výzvou Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Dokážete mně vy nebo diváci odpovědět, opravdu žijeme v zemi, kde pravda má své místo? Opravdu žijeme v zemi, kde se nelže? Žijeme opravdu v zemi, kde máme jeden k druhému vztah přátelství a lásky? Mnozí si vysvětlují, i ti, kteří se odvolávají na toto heslo, že pravda znamená, můj názor je jediný svatý a platí. V okamžiku, když někdo z nás řekne ne jiný názor, ale argumentuje věcnými logickými argumenty, tak je nazván konzervativní, zpátečnický, já nevím jaký, a když hovoříme o lásce, tak říkáme, že je to chemie. Ale já bych nikdy neřekl, že vztah mojí matky ke mně byla chemie, a nikdy bych neřekl, že můj vztah k mým přátelům je chemie. Zcela jistě, my se skládáme zčásti z atomů, z molekul, z buněk, ale my taky jsme trošku lidé, kteří mají srdce, kteří mají mozek, kteří mají teda duši a jsou schopni skutečné lásky, o které řekl starý Aristoteles, o které řekl Konfucius, o které řekl Kristus, že to je jediný zákon. A ten jediný zákon spočívá, že chci to dobré pro toho druhého na prvním místě, abych mohl mít radost, nejenom pro sebe.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Když jste říkal, že nám hrozí další nová totalita, která bude vypadat jinak, v čem to konkrétně spatřujete?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
V čem to spatřuji? V politické korektnosti, v určitém ovládání i médií, to není útok na vás ani na média, ale uvědomme si, že jsou lidé, kteří nemají vstup do médií a v okamžiku, když řeknou určitá slova, tak všichni vyběhnou, to je strašení lidí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Můžete být konkrétní?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Vzpomeňte například na kázání profesora Piťhy. A já, když potom poslouchám, jak nás někteří straší, co bude v roce 2050, a když každý den se dívám teda na mobil na předpověď počasí a vím, že během dne je několikrát upravována, tak jenom se divím, je opravdu oprávněné takovýmto způsobem postupovat a říkat, že na základě prakticky 200 let měření na pražském Klementinu, ale ne v celé republice, můžeme vypovídat exaktně, vědecky o tom, jaké bude počasí, jaké bude klima? Já nepopírám, že to naše chování a výroba plastů a různých chemikálií a tak dále, emise z našich automobilů zde jsou, ale vidíme, jakým způsobem postupujeme. Myslím, že musíme říci, že nastupují nové ideologie a tyto ideologie mají své názvy, do jisté míry všechny vycházejí z jednoho základního předpokladu. Doposud jsme poznávali, nyní budeme přetvářet. Tak jsme přetvořili. Místo přirozených materiálů jsme vyrobili plasty. My jsme přetvářili, a když jsem v době socialismu někdy jel po obou stranách Krušných hor, tak jsem viděl měsíční krajinu, zničené lesy, zničené pole, to všechno jsme už dokázali přetvářet. A myslím si, že takoví ti lidé, kteří mají odvahu přetvářet člověka ke svému obrazu, když víme, že člověk se skládá ze šesti miliard buněk a každá buňka v nás dvou je buď mužská, nebo ženská. Myslíte, že toto lze změnit? Já myslím, že ne. Tady jsou zásahy tak hluboké do lidské struktury, do lidské biologie a psychologie, co nám říkají psychologové, co nám říkají pediatři, to všechno jde stranou a my jenom podle určitých ideologií vytváříme nový obraz. A to je to, co nazývám novou totalitou a novým nebezpečím.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Když jste zmínil pana profesora Piťhu, to jeho nejvíc medializované kázání, které se týkalo Istanbulské úmluvy, ale pan profesor tam říká: "Homosexuálové budou prohlášeni nadřazenou vládnoucí třídou, běžní lidé budou deportováni do vyhlazovacích táborů a budou se unášet děti." S tím souhlasíte?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Já vám něco musím říci. Každý kazatel nebo každý prorok, bible, když chcete otřást společností, tak ji musíte šokovat. I Kristus občas šokoval. Tak tady je zapotřebí si uvědomit, ale neříkejme, že takové aktivity jako Prague Pride jsou skutečně kulturní a skutečně přinášejí jako novou vizi. To je jedna stránka věci. A myslíte, když to mladé děvče hovořilo v OSN, že nestrašilo? Já myslím, že ano. Jaký byl výsledek? Jak dopadl pediatr, který se ozval?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Skončil v čele Pediatrické společnosti.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Takže domnívám se, že tady vyčítat středověku jeho určité praktiky, a to byla společnost, která nedosáhla tak vysoké technické a, bych řekl, technologické a průmyslové úrovně, a my jako máme tedy jiný postoj, ale dopouštíme se ještě mnohem větších chyb, a to jsou ta nebezpečí, s kterými musíme se vyrovnávat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy jste před nedávnem řekl, že jako velké nebezpečí vidíte frontální útok na rodinu. V čem ho spatřujete, kromě toho, co jste teď popsal?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Ten útok na rodinu je, protože mluvíme o takzvané tradiční rodině a nové moderní rodině. Já neznám tradiční rodinu. Tradiční rodina je něco úplně jiného. Tradiční rodina je vícegenerační rodina, která obývala náš venkov a naše domy, kde byli prarodiče, rodiče, vnuci, někdy i pravnuci. A tato rodina teda přinášela určité, bych řekl, také výsledky svého života. Z těchto rodin se narodili i naši rodiče, naši prarodiče. V Komunistickém manifestu se dočítáme, pánů Marxe, Engelse či naopak, že ta rodina je vlastně přežitek, rodina je základna, která slouží k vykořisťování. No a když marxismus - leninismus neuspěl, tak velký ideolog, můžeme říci velmi chytrý ideolog, šéf komunistické strany Antonio Gramsci v šedesátých letech řekl: "Dělník, který netrpí hladem, nepůjde na barikády, ale my převedeme třídní boj na úroveň lidské společnosti a bude to boj mužů a žen, muž je vykořisťovatel, násilník, žena je oběť, je vykořisťovaná." To je možné si přečíst v jakémkoliv, bych řekl, spise, který se dotýká problematiky rozvoje ideologie komunistické strany vycházející z Karla Marxe. A já už jsem dostatečně starý, abych se nebál říkat pravdu, tak to tady klidně takto řeknu. Jestliže mně řeknete, že můžeme označit muže a ženu, rodiče, rodič A a rodič B, rodič 1, rodič 2, nebudu jmenovat muže, který zastával velký úřad v naší vládě, přišel úplně rozčilený a mluvil s autorkou tohoto výroku a zeptal se jí: "Hrála jsi někdy fotbal? Víš, co je to áčko, a víš, co je to béčko? Víš, co je to jednička, a víš, co je to dvojka?" A teď počítejme ty čísla, když půjdeme k prarodičům. A mluvili jsme o svobodě umění a kultury. Co uděláte s Písní písní? Co uděláte se všemi, s veškerou milostnou poezií, co uděláte s povídkou Babička, s Manzoniho Snoubenci? No, všechny je zrušíte. Přece nemůžete vyznávat lásku k áčku a k béčku. To je trošku jako, no, možná někomu to půjde, mně by to teda nešlo. A proto říkám, takto je rodina ohrožována.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
V Poslanecké sněmovně leží návrh zákona, který by umožnil manželství i pro stejnopohlavní páry, je to tak, že jste žádal pana premiéra, aby zákon nepodporoval, pane kardinále?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
No, jistě, hovořil jsem s ním. Ne krátkou dobu, hovořili jsme i o jiných věci, no, protože manželství je spojení muže a ženy, protože člověk, připomínal se vám těch 6 miliard buněk, je buď muž, nebo žena. Ano. Zcela jistě. Tak jako žádný z nás nemáme ten organismus nebo aspoň o sobě to mohu říct, chybí mi žlučník, chybí mi kus žaludku, tak bych mohl také zakládat menšinu. Ale tady je zapotřebí skutečně si uvědomit, že manželství a rodina má svou biologickou, ale i společenskou funkci. A dovolí si někdo jaksi říci, že bude vyrábět děti, děláme to. Máme na to speciální zařízení. Ale když hovoříme o lásce, tak víme, že nejvyšším stupněm lásky v životě každého člověka, jistěže jsou určité defekty, kde se to nemusí potvrdil, ale výjimka jenom potvrzuje pravidlo, je největší hodnotou mateřská láska. A každý z nás, ať jsme muž, nebo žena, jsme se ji učili 9 měsíců pod srdcem matky. A když se zeptáte lidí, kteří pracují s dětmi, které nemají rodinu, které jsou v ústavech, jakým způsobem hledají biologickou matku a biologického otce přes všechny varování, že to nedopadne dobře, páč se jich řekli a podobně, a najednou my řekneme, že dítě, které neprožije tedy tento celý proces, nepácháme na něm skutečně zločin? Protože musíme si uvědomit, že toto dítě potom okrademe o ten celkový vývoj, který zde je. My na rozdíl od ostatních savců jaksi vycházíme a jsme závislí na rodičích mnohem déle než oni. Ale to základní formování se děje ještě před porodem. A pak je to zase vztah tý matky, ještě tam přichází i otec, ale trošku jiným způsobem, čili tady jaksi se odvážím tvrdit, takovýto zákon bych nikdy neodhlasoval, páč by to bylo proti mému svědomí, ale podle mého soudu je to zákon proti lidskosti.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Z čeho tak soudíte? Vy jste ve svém prohlášení, které jste vydal na Facebooku, mluvil o jakési salámové metodě, k čemu k tomu všemu povede, a použil jste výraz masový kšeft s lidskými bytostmi. To měla být také varovné nadsázka, nebo opravdu to tak tak cítíte, že by k tomu to vedlo?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
No, vede to k tomu, to už dnes víme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ten zákon leží v Poslanecké sněmově.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
No protože, jako bych řekl, tady tento zákon povede k tomu, že ti lidé si musí pak někde v budoucnosti chtít takzvaně opatřit děti, víte, ale my jsme úplně porušili. To není jenom otázka obrany rodiny. To je otázka obrany jednotlivce jako člověka, jako bytosti, ale to je taky ochránce i společnosti, to je ochrana i státu, protože toto je jedna základní linie. Svoboda a práva jednotlivce, svoboda a práva rodiny a její úloha a práva, bych řekl, v té společnosti koncipované do státu, to jsou vše spojené nádoby. Je tomu pár už roků, kdy jsem měli rozhovor na společném obědu s velvyslanci islámských zemí. Mohu říci, že jsem se nesetkal s tak erudovanou velvyslankyní nebo velvyslancem, jako byla egyptská velvyslankyně, která nám jaksi dokázala nastavit zrcadlo. A řekla, víte, vy právem nás kritizujete. U nás stát má právo pošlapat rodinu, rodina má právo pošlapat jednotlivce. U vás je tomu naopak. Jednotlivec může zničit rodinu a je všechno v pořádku, rodina může zničit stát. Nemyslíte si, a teď se dostáváme k dalším problémům zcela jistě, že bychom měli hledat určité vymezení, určitý střet, chcete-li, určitý kompromis, aby všechny tyto základní entity, v kterých se odehrává lidský život po všechny epochy, přes všechny dny i do dneška, našli tuto rovnováhu, kde jsou práva jedince, ale přece nemají právo jenom dospělí. Kdo má to právo vzít dítěti právo na biologického otce a na biologickou matku? Protože to je jediný a nejlepší předpoklad pro rozvoj člověka. A to vám řekne každý pediatr, každý dětský psycholog, to vám řeknou i sociologové, kteří pracují s touto oblastí. My chceme tvrdit, že jsme racionální moderní společnost, ne, my jsme společnost, která se domnívá, že mohu dělat, co chci, a hlavně mohu dělat to, co se mně líbí, to, co mě baví a co mně přináší jako určité moje vlastní potěšení. Ale takovouto cestou nemůže lidstvo jít.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, další téma, a to je problém sexuálního zneužívání v církvi, rezonuje už nějakou dobu i v české společnosti, tento týden jste vy a Česká biskupská konference podali trestní oznámení na neznámé pachatele. Čeho tím chcete dosáhnout, pane kardinále?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
My jsme podali trestní oznámení na základě toho, že proběhla jednání s řadou exministrů a exministryň spravedlnosti, s vedením Policie České republiky. A také i tedy s psychology, kde je zapotřebí si uvědomit, protože musíme si uvědomit, že je to otázka velmi složitá. Víme, že tento jev není jev, který by, bych řekl, byl monopolem církví, nejenom jedné církve, církví je tady vícero, ale je to jev, který je rozšířený a je daný, zcela jistě může to mít určité, bychom řekli, biologické důsledky nějakých poruch, ale je to taky jev, který je, bych řekl, uvolněný sexuální revolucí, která přišla v šedesátých letech. A jak už to bývá se sexuální revolucí a s každou revolucí, na začátku všechno se může a pak ta revoluce požírá své děti. To můžeme, například si vezměte otázku mýtů a tak dále. Mohli bychom jít dále. No a teď je tedy třeba si uvědomit, že toto jsou většinou věci, kde je velmi těžké i policejní vyšetřování, a je zapotřebí si uvědomit například, že v celosvětovém měřítku tento jev je nejrozšířenější v zajateckých táborech, v uprchlických táborech, na třetím místě je rodina, především neúplná rodina, a pak přijdou organizace, které pracují s dětmi, a na konci přijdou tedy i církve, páč také pracují s dětmi. Čili tato problematika je a lidé, kteří mají takovéto, řekněme, sklony, tak se snaží do takovýchto organizací také dostat, protože tam jsou jistým způsobem kryti. V České republice ročně je přibližně 1400 nahlášených případů. Polovina těchto případů je prokázána policejním vyšetřováním, že jsou to falešná obvinění. Jsou to obvinění zhrzených jednotlivců, jsou to obvinění, která přicházejí při rozvodových řízeních a pak přijde ta druhá polovina. My, jako bych řekl, jedině katolická církev na celém světě byla podrobena zkoumání zpět 100 let. V našich zemích nikoliv, protože nemáme žádné podklady z doby komunismu, tak je to 30 let. V tomto případě my si musíme uvědomit, že církev nejsou jenom osoby duchovních, ale že jsou to i naše rodiny. Takže ten způsob je mnohem složitější. Pak je druhý moment, že je určitý problém v zákonodárství, kde, vrátím se do České republiky, během 30 let proběhlo 10 soudních řízení, bylo jich 11, jedenáctý se 4 a půl roku soudil, až byl totálně očištěn, čili 10 lidí bylo odsouzeno, z nichž určitá část už není mezi námi. Čili je velmi těžké zkoumat, jak ty věci proběhly, že. To je jedna věc. Druhá věc je, že tedy z toho počtu 3000 potenciálních duchovních pachatelů je jich 10. Spočítejme si, jaké je to číslo. Druhý moment, který je pro mě ovšem...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, pane kardinále, já vám nerada skáču do řeči, ale pak je tady přece velká mlčící většina těch obětí, které nikdy nešly s pravdou ven. A týká se to obětí...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
To vám nebudu říkat, ale víte, jaká ta menšina je?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To nevím, ale...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Jestliže já budu jenom fabulovat, tak vám budu fabulovat, jak budu chtít. Budu tvrdit, že nebylo nic, protože já vám musím říct, já musím mluvit o faktech. Páč tedy srovnáváme. Srovnáváme statistiku 1400 případů, polovina daný a teď musím si vycházet z toho, v jaké situací jsem. Teď jdu dál.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, já vám opravdu nerada skáču do řeči, já vím, že to specifikovat, to číslo, je velmi těžké. O jak velký problém se podle vás jedná? Já jsem zaznamenala názory od religionisty Ivana Štampacha, že se jedná o stovky případů v církvi.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Já vám něco řeknu, a právě proto podávám toto oznámení. Protože ti lidé, jestliže nám neřeknou jména, tak my nemůžeme nikdy zasáhnout.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, a nemanipulujete se svědky a oběťmi? A nestavíte je do pozice, že, promiňte, jediná cesta...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Paní redaktorko, nezlobte se, potom skončíme vysílání. Řekli jsme, že budeme mluvit o advent a o Vánocích. O čem mluvíme?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Budeme mluvit o adventu, pane kardinále.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Já nevím, jestli budeme mluvit o adventu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Budeme.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Jestli chcete takto začít adventní, bych řekl, vyprávění, tito lidé musí, pokud vědí, tak musí nám deklarovat, že tyto věci, lidi znají ty oběti. Abychom mohli těmto případům zabránit. A to je důvod první. Druhý důvod je, že musím hájit oběť, ale ta oběť není vždycky obětí. Je to polovička falešných nařčení, jo? Na druhé straně si musíme uvědomit, že musím také krýt, ne krýt, nemohu uveřejnit jméno toho případného pachatele, pokud se ta věc nevyšetří.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte. Já vás ani nechci jako rozčilovat, já jsem opravdu ráda, že jste si na nás udělal čas, ale je opravdu jedinou cestou soud a trestní řízení pro oběti?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
To není žádnou jedinou cestou.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Snažíte se je donutit, aby vypovídali na policii?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Prosím?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Snažíte se ty oběti donutit nebo přinutit, aby vypovídali na policii tímto trestním oznámením?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
/nesrozumitelné/ se je přinutit. My potřebujeme jako tito lidé, jako je třeba pan Rozek, který tvrdí, který tyto věci má, založí si agenturu, vybírá peníze, chtěl, abychom my ho podpořili, tento člověk nemá ani právní vzdělání, ani odborné vzdělání z oboru psychologie, sexuologie atd. My máme vlastní, bych řekl, dá se říci, tým, který spolupracuje s univerzitními profesory, který spolupracuje s policií, který spolupracuje tedy s odborníky. A to znamená taky s právníky, se sexuology. Ale nemůžu já pracovat s lidmi, kteří si, jako bych řekl, chtějí vytvořit určitou agenturu. Jestliže tito lidé vám toto říkají, nezlobte se, že vám to řeknu, já jsem neslyšel, že by například Štampach mluvil o stovkách obětí. To jsem neslyšel.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Dával zapravdu panu Markovi F. Drábkovi, kaplanovi kostela svatého Karla Boromejského, a říkal, že ano, že si dovede představit, že jsou jich stovky.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Pan Drábek, kněz Drábek, je povinen, když tyto oběti zná, tak také musí tuto věc předat policii, aby případní pachatelé nemohli dál pracovat. A nemůžu já chodit do sdělovacích prostředků a vyprávět si svoje věci. To je úplně stejné, jako když já vám řeknu, to je běžné, všichni tady kradou. Kradete? Já doufám, že taky nekradu. Tak už aspoň dva nekrademe. A toto je způsob, který média, bych řekl, sehrály. Vyšetřujeme, máme debatu o ostatních organizací, kde se to děje? Vůbec ne. Já vám mohu říci, já v tom normálně vidím od počátku devadesátých let, kdy byla komunistická strana zbavena moci, první, kdo byl obviněn, katoličtí kněží spolupracovali s StB. Tak já vám řeknu, mezi těmi 10 odsouzenými je 7 v tom seznamu. A ti byli připuštěni s tímto vědomím a znalostí do toho, aby se dostali do našich řad, že? A to potom se nedivte, že já teda nemohu vystupovat jenom, jako bych řekl, nezúčastněný, bych řekl, člen této diskuse. Nemůžu. Protože já vidím, že tyto věci jdou. Druhá otázka byla otázka vyrovnání majetkového, kde jsme jasně řekli, ano, musíme vzhledem k celé společnosti. Vzdali jsme se prakticky dvou třetin, ale běžně, ano, tak to je, pak přišel tento problém. Dnes přichází problém, špatně hospodaříte. Samozřejmě, že nemůžete vždycky dobře hospodařit, páč nejsou vždycky k tomu podmínky. Přijde kůrovec a požere vám víc než polovinu lesa, že jo. Tak to jsou tyhlety věci, s kterými se my musíme vyrovnávat. Tak chci vám vysvětlit, proč jsem zvedl hlas, protože opravdu tady musí být vždycky slyšen druhý hlas. A ten druhý hlas není slyšen.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, pane kardinále, já jsem ale na druhou stranu na naši obranu, ty otázky jsou naprosto legitimní, ptala jsem se vás, čím chcete docílit podání toho trestního oznámení, a já chápu, že je to pro vás téma nepříjemné, jak moc je podle vás...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Není nepříjemné. Mně není to nepříjemné. Já jenom musím říci, že si musíme uvědomit, máme-li mít určitý rozhovor, určitý dialog, tak musíme hledat společné cesty. A ta společná cesta je, jak to, že média nejprve uveřejní tento atak? Je to zaměřeno proti těmto obětem. To není zaměřeno proti obětem. Tady je jasně řečeno, jestliže víš, a Drábek, Rozek nejsou oběti snad. No, tak jste měli povinnost to nahlásit policii, anebo to nahlaste nám a my ve spolupráci s policií to musíme přešetřit. Přece nemůžeme ty věci nechat jenom tak. Ale říct, že se o tom mluví, ono se mluví o mnoha věcech, víte? Když se mluví o tunelech a co všechno bylo rozkradeno, tak víte, že v podstatě je to generalizace, která se těžko dá prokazovat, a je to takové určité, jako bych řekl, odér, kterým se může /nesrozumitelné/ ten druhý, bych řekl, připravit o dobrou pověst, o jakoukoliv autoritu. A to je ten problém.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Jak moc podle vás tyto skandály narušily obraz církve, katolické církve vůči veřejnosti, jak mohou lidé věřit, že je církev bezpečné prostředí?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Tak já se domnívám, že klidně věřit mohou, protože lidé mají svoji zkušenost s církví. Když jsem mluvil s těmito lidmi, kteří jaksi pracují v těchto oborech, tak zcela jistě, my si nezakrýváme tyto věci, protože s nimi spolupracujeme od počátku, a víme také, že oni znají celou situaci, jo? Tak já jsem se, jako bych řekl, s takovým momentem, zcela jistě, že se najdou na Facebooku anebo na Googlu podobná vyjádření, pak se ovšem dočtu, že všechna vyjádření, která by byla urážlivá a tak dále, budou smazána, ale ona smazána nejsou, takže jako se nezlobte, že opravdu mohu klidně říci, že v současné době křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě, ještě jsme menšinou, páč máme cirka necelých 20 %, a musíme říci, že odraz těchto kroků jde i do naší země. Ne, že by byl plánován organizovaně, já nevím, státem nebo nějakými organizacemi, ale určitě jsou skupiny v této zemi, které mají zájem jaksi, bych řekl, toto rozšiřovat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, když jste zmínil advent, vy jste už v minulosti vyjádřil přání, že byste svátky rád viděl jako politické a společenské příměří. Je toho naše společnost schopná?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Nevede cesta dál, protože v okamžiku, kdy si uvědomíme, že budeme jaksi, bych řekl, stát v těch táborech, kde určitá část, protože nemá důvod k tomu, aby byla nespokojená, tak to ponechává osudu, protože jsme v demokratickém státě, který má všechny své chyby, jak řekl Winston Churchill. No a pak je ta druhá část a ta je rozdělena do dvou táborů a jsme svědky, že v těch táborech se vše hypostazuje, to znamená, my nemáme, bych řekl, na politické scéně lidi, kteří by jaksi ukazovali, kde jsou problémy, oni vždycky jmenují některého z těch nebo oněch lidí a takhle po sobě střílejí. Což vypadá trošku jako na fotbale Sparta - Slavie, to myslím, nejsou ty největší problémy, ale když přijde Baník Ostrava do Prahy, no, tak víte, že nás to stojí teda jako daňové poplatníky trošku peněz a že policie má manévry. No a my si musíme říci, že na politické scéně jsme v podobné situaci až na to, že tady není politická policie, která by dělala pořádek.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Když jste viděl 16. listopadu, den před oslavami 17. listopadu, tu velkou demonstraci na Letné, jak jste to vnímal? Ta demonstrace byla zaměřena proti premiérovi, zčásti i proti panu prezidentovi, jak to vnímáte, pane kardinále, takové protesty?

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Jak to vnímám? Já jsem se vyjádřil k té předchozí, která byla v létě. Tahleta manifestace nám dokazuje, že jsme v demokratickém státě, protože proti nim nešli žádní ozbrojenci, ani nikdo nenaplánoval, bych řekl, přelet tryskových letadel s forsáží, jak to plánoval pan ministr obrany gen. Václavík 25. listopadu před 30 lety, a mohu říci, že velká část těchto řečníků tehdá a toho 16. listopadu zachovávala, bych řekl, pravidla slušnosti a musím říci, že s tímto nemám problém. Není mně úplně ale jasné, co tato manifestace chtěla dosáhnout. Protože v demokratickém státě je zapotřebí změny docílit pomocí demokratických instrumentů, kterými jsou volby, obecní, krajské, celostátní, parlamentní tedy, pak i volba prezidenta. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci, která, si myslím, je už opravdu trošku, no, bych řekl, k mládí to patří, ale dávat ultimáta, přece jenom čtvrt milionu lidí z celé země nemůže změnit situaci. Opravdu ne. Já bych spíš očekával, že by se tam ozvala věcná kritika, a to věcná kritika těch nešvarů, které jsou, například ten brněnský rozsudek.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ten ještě nepadl předtím, byl jenom ten první, prvoinstanční, nepravomocný.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
To chápu. Už předtím byl druhý rozsudek. Určité problémy, který tady jsou, ty se jako přecházejí. My máme tendenci, tak tomu vždy bylo. Hitler by nemohl ovládnout Německo, kdyby neměl své spolupracovníky a kdyby ho lidé nevolili. Tak to bylo s Gottwaldem. Se Stalinem to bylo trošku jiné už, ano? Čili si musíme uvědomit, že ten základní problém je, aby skutečně, a to myslím, že je určité varování, politické strany musí mít program. A mně připadá, že politické strany jsou bez programu. Samozřejmě vládní koalice má určité, ona by řekla, jde ve smyslu jako toho určitého stroje, té instituce, tak řeší tyto věci, ale opozice by měla mít program a nikoliv abysme se jaksi utápěli v nějakých stálých přestřelkách. To nepovede, jaksi bych řekl, k dobru. A advent je taky o tom, že se máme tedy jako trošičku zamyslet, advent taky má i ty zcela jistě výstražné scény, které nebereme vážně. Víte, my v bibli čteme pořád o určitých katastrofách, které mohou přijít a také se říká, že záleží na nás, jak se budeme chovat. Ale že by ty ledovce přestaly ptát, když děti v pátek nebudou chodit do školy, jsem věřící člověk, ale nejsem pověrčivý. Tomu nebudu věřit. Děti mají dělat to, co mají dělat, prosím, můžou jednou si vyjít třeba v sobotu do ulic a říct, postarejte se o to, aby byl ve městě pořádek nebo aby v rybníku nebyly všechny ty odpadky, které tam jsou, to není jenom v oceánu. Takže to si myslím, že by bylo potřebné, advent ovšem není doba na uklízení, páč je zima. Ale advent je skutečně doba, abych se zamýšlel. A měl bych se také zamýšlet nad tím, jaké mám vztahy s ostatními lidmi. Zcela jistě se budu muset zamýšlet, že jsem neměl zvedat hlas na vás.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To je v pořádku, já vám odpouštím.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Ne, to jako musím říct, že to tak je. A to je skutečná příprava na Vánoce, protože ty Vánoce jsou skutečně o tom, že dárky jsou hezké, není snadné je shánět, mě ten vánoční ruch tolik, jako bych řekl, se nedotýká, poněvadž jdu kupovat dárky na poslední chvíli anebo přemýšlím, co bych dal ze svých věcí, kterých jsem dostal tolik za ten rok, který by mohly udělat druhým radost, trošku je problém, že když člověk nežije v té užší rodině, že tak trošku neví, co by kdo potřeboval, takže se jako nemusí trefit, ale myslím, že to bychom si měli uvědomit, že Vánoce vlastně znamenají, že tím největším darem jsme my jeden druhému, protože Bůh se nám darovává v Kristu, a proto toho Krista tak hájím. Škrtněte Krista, škrtněte kříž, páč kříž není o ničem jiným, než největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele. A skutečně toto tito útočníci proti němu to dělají?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, co byste popřál Čechům do adventu? Co byste popřál Čechům do adventu? Začíná 1. prosince, přesně za týden.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
To je, jako bych řekl, jeden z velkých darů, který česká země nebo církev v české zemi, tehdá jsme ještě nebyli rozděleni, dala vlastně střední Evropě a jistým způsobem světu. To je adventní kultura. My patříme k národům, jsme vlastně čtvrtí na světě, kteří jsme se mohli pochlubit, že máme celou bibli přeloženou do češtiny. Cyril a Metoděj překládali bibli do staroslověnštiny, ale pravděpodobně to celé nestihli, ale byla to staroslověnština, to nebyl úplně náš jazyk. A právě tato bible nám prostě umožnila, že ten český člověk dokázal se nad těmito momenty zamýšlet. O čem je advent? Advent je o tom, že přijde ten, který mně pomůže, abych já dokázal žít v podmínkách skutečného přátelství a odpovědnosti. A to je svoboda. Všichni proroci mluvili o svobodě, ale vědí, že svoboda není, jak se tomu lidově říká, co chci, ale že svoboda je taky odpovědnost. A musím také vědět, že nemůžu šlapat na svobodu druhého, páč pak už... Svobodný člověk je člověk, který ctí svobodu každého. To není jenom o tom žít a nechat žít. To znamená, že musím k němu mít hlubší vztah. Proto bych možná doporučil nejenom dětem, ale i těm starším a možná i nám starým, přečtěte si Exupéryho Malého prince a tam uvidíme, co je to svoboda, co to znamená odpovědnost, a taky uvidíme, co to je láska a co to je teda nerozumné zamilování se do molocha, a moloch je nebezpečný, víte, protože molochovi se přinášely děti jako oběť. A Evropa, protože jako si zakládá na blahobytu, tak ty děti nemá potom, protože se dívají na ty děti, jako kdyby byly určitou už, bych řekl, překážkou toho rozvoje. A to bychom si měli hlouběji uvědomit, a když prožijeme dobře advent, tak potom prožijeme krásné Vánoce. Páč i ty Vánoce vyšly z toho adventu. Naše vánoční koledy má jenom střední Evropa díky české a německé bibli, protože ať mi to odpustí teda němečtí krajané, jejich Václavská bible, to znamená bible z doby Václava IV., opisovala podle naší. Proto máme ty koledy. Je děťátko, nemluvňátko a tak dále a do toho dokázali jsme dát tu největší něhu, kterou si dítě zaslouží, a to je člověk. Ony tu bibli překládaly sestry dominikánky, které měly klášter Na Zábradlí, tam, jak je teď křižovatka U svaté Anny, takže nepřekládaly tak, jak napsal lékař Lukáš, novorozeně. Ale napsaly děťátko.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane kardinále, moc vám děkuji...

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Já vám taky děkuju.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
... za vaše přání k adventu, za váš čas a sdílení vašich názorů a myšlenek. Děkuju mockrát.

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, metropolita český
Taky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Mějte se hezky, hezkou neděli vám přejeme. Na shledanou.


TV Prima