Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Rozhovor pro Českou televizi s Jakubem Železným

Rozhovor pro českou televizi o uzavřených kostelích

Dominik Duka poskytl České televizi 14. dubna 2020 rozhovor pro Události, komentáře o současné situaci v církvi, obnovení bohoslužeb a zdravotním stavu biskupa Herbsta. 

15. dubna 2020
Rozhovory

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

No a hostem je teď Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Vaše eminence, přeji vám dobrý večer. 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

Dobrý večer, pane redaktore, i dobrý večer posluchačům. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Pana ministra Brabce jsme se za ten jeho resort ptali, jestli ta pandemie není jakousi obrannou planety proti chování člověka vůči přírodě a vůči klimatu. Je to s nadsázkou, kterou my jistě odpustíte i za váš resort, v uvozovkách to je nadsázka, jakýsi trest planety, jak to vnímáte? 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

Tak já to beru jako určitou výzvu. Ale rovněž také bych řekl, že to není jenom otázka našeho chování k planetě, ale, že to je také otázka našeho chování mezi sebou navzájem. A především těch nejvyšším hodnotám, které dělají člověka člověkem. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Máme za sebou Velikonoce, vy máte za sebou Velikonoce, váš nejvýznamnější svátek, nejvýznamnější svátek nejvýznamnějšího světového náboženství, upřímně, jaké osobní pocity ve vás převládají, když se to prostě muselo obejít bez těch fyzických obřadů, bez setkávání? Je to lítost, je to smíření, nespravedlnost nebo pocit pochopení, prosím o osobní a upřímnou odpověď. 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

A tak já musím říci popravdě, zcela jistě, že mně chybělo do jisté míry to prostředí a atmosféra, kterou jsme, jsem v Praze desátý rok, po těch 10 roků vytvářeli. Na druhou straně, na druhou stranu bych ale řekl, že mě potěšilo něco, s čím jsme se v poslední době nesetkávali, a to, že ve společnosti se vytvořila velké části opravdu krásná solidarita lidská, soudržnost, ale rovněž tak, že jsme obnovili hodnotu společného dobra, a to i na rovině společensko-politické. Po té duchovní stránce myslím, že pro kněze a biskup je taky kněz, bylo to hlubší prožívání identity našeho poslání, protože my o Velikonocích si uvědomujeme, že ta základní deviza, deviza, kterou vložil Kristus do lidských vztahů a do vztahu mezi člověkem a Bohem, je být s druhými a pro druhé. On říká, za vás, za všechny, za druhé, a tak zcela jistě, že na každého působí ta epidemie, která probíhá a my jsme měli umocněný tento zážitek s onemocněním našeho kolegy, spolubratra pana biskupa Karla Herbsta, takže jsme si uvědomovali, že tady určité riziko je, ale že to riziko patří k podstatě našeho povolání. A bylo pro mě i radostné to, že naši adepti kněžství takzvaní seminaristé, studenti teologické fakulty, zůstali v Praze, pomáhali v Nemocnici u Alžbětinek, chodili do rodin a pomáhali s nákupy. Myslím, že to byla i určitá jejich taková životní zkouška a opravdová příprava na kněžské povolání. Rovněž tak tím, že zase přece jenom ten bohoslužební provoz byl omezený, tak se i pro mne vytvořil určitý prostor k naslouchání, naslouchání bible, kterou jsem četl nebo kterou jsem poslouchal a tím jsme vlastně obnovovali stále v sobě a objevovali tu skutečnost přítomnosti Boha který, říká zde jsem, zde jsem pro tebe, pro vás a myslím, že to je něco zase nenahraditelného, takže Velikonoce takto mimořádné i trochu bych řekl bolestné z určitého hlediska, přinesly také i svoje určité duchovní naplnění. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Ano. No mimochodem vy jste zmínil, že jste v Praze 10 let, tak ono je to před pár dny 10 let od té vaší intronizace, takže dodatečné blahopřání, pokud se to tedy v církvi, v církvi nosí, v uvozovkách, ale ještě zůstaňme u těch Velikonoc. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Samozřejmě se nabízí otázka, nabízí se otázka, kostely zůstaly zavřené, hobby markety se otevřely, to se hodně citovalo. Nebylo to celé prostě proto, že lidé obecně vnímají Velikonoce jinak než skrze ten jejich původní význam? Od řady politiků i veřejně činných osob jsme slyšeli věty typu no, tak tu pomlázku, ta vajíčka a toho panáčka alkoholu odsuňme na příští rok, ale nevím nebo neslyšel jsem, že by někdo řekl, milí křesťané, ty vaše nejdůležitější svátky, to vaše setkávání, tu vaší velikonoční liturgii prostě musíme hold o ten 1 rok odsunout, tedy něco, co s tou pomlázkou, vajíčky a neřku-li s tím panáčkem nemá vůbec nic společného. Není právě v tomhle třeba trošku ten problém, že lidé vnímají Velikonoce úplně jinak, než, jak je třeba vnímáte vy? 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

A tak já bych víte řekl, že zčásti máte pravdu. Na druhé straně se ukázalo, že právě ta lidská solidarita, ta, bych řekl, to nasazení pomoci druhým, to patří k podstatě Velikonoc, a to se projevilo nejenom v té, nemohlo se to projevit v té účasti na bohoslužbě, projevilo se to tedy ve společnosti. Na druhou stranu, například přenášení bohoslužby díky těm technologiím obdobným České televizi z naší katedrály, jsme byli v kontaktu s 9000 lidmi, což tedy se nám běžně během těch 10 let nestalo, a abych řekl i ten určitý kontakt, který šel na Facebooku a pomocí teda mobilů mezi lidmi a projevy se tady jako ukázaly opravdu, že zase o Velikonocích přece jenom někteří lidé je plně prožívají a někteří přece jenom tuší, o čem Velikonoce jsou, takže to bych viděl jako dobře. Ta otázka, jako bych řekl uvolnění pro chrámy, ty kostely byly otevřené pro soukromé osoby, že jo, ten bohoslužebný projev, projev byl tedy limitován, ale mohu říci, že jsme byli stále v tomto období v kontaktu jednak bych řekl s vedením státu, a to jednak na úrovni Rady bezpečnosti krizového štábu, premiéra a nakonec i samotného prezidenta ne proto, abychom získávali nějaká privilegia, poněvadž jsme si uvědomovali a uvědomujeme si, že jsme na stejné lodi a že ta určitá zodpovědnost přístupu k výskytu této nemoci je nutná a myslím také, že dnes jsme společně s představiteli ostatních křesťanských církví se obrátili a zahájili jsme i jednání, protože jsme byli domluveni, že to bude po slavnosti Velikonoc, jak tedy s náměstkem ministra zdravotnictví, panem profesorem Prymulou, tak s premiérem a také jsme odevzdali i určitý návrh, který bude jaksi bych řekl projednáván, aby se i ten bohoslužebný projev jaksi obnovil v té možné míře, jak k tomu je i v ostatních oborech, to proto, že přece jenom musíme si uvědomit, že téměř polovina obyvatel této země na základě křtu jsou křesťané. K nám patří teda i skupina věřících židovského náboženství, protože také jsou pro ně Velikonoce tímto vrcholem, ale rovněž taky je třeba si uvědomit, že tedy zde je nutnost počítat s tím tak, jak bude se uvolňovat život, že také nastoupí, vystoupí i další problémy, v kterých je opravdu nutné nejenom ta technická a ekonomická stránka, ale opravdu i projevy skutečné lidskosti a opravdu hluboké spirituality. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Dovolte ještě poslední otázku velmi stručnou, věřím, že mi odpustíte, že bude mít trošku osobní ladění. Vy jste v pátek skončil s karanténou, jaký jste měl pocit? Měl jste třeba strach a samozřejmě v té souvislosti se musím zeptat, jak je na tom zdravotně pan emeritní pomocný biskup Herbst, vy jste ho zmiňoval, tedy ten váš kolega, kvůli němuž jste vy a lidé z vašeho okolí museli do té karantény? 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

Tak přiznám se, že sem se opravdu tak trochu těšil na skončení karantény, i když také jsem si také trochu kladl otázku, a co kdyby to nevyšlo, a díky Bohu to vyšlo. A mohu říci, že ten dnešní den byl pro nás opravdu velmi radostný, protože pan biskup Herbst byl odpojen teda od těch přístrojů, posadil se na posteli a po těch několika dnech, ony to jsou vlastně víc než 2 týdny, komunikoval, takže díky Bohu za to a myslím, že nejenom za něho, ale chtěl bych poděkovat vůbec lékařům a zdravotnickému a pečovatelskému personálu za tu službu, kterou poskytují nám všem. 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 

Já vám děkuju za rozhovor a přeju hezký večer, vaše eminence. Díky a na shledanou. 

Dominik DUKA, arcibiskup pražský, primas český 

Já tak, pane redaktore, a díky a držte se hodně síly a zdraví. Na shledanou.


Záznam pořadu je k dispozici na webu ČT (Dominik Duka od 40 minuty)