Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Rozhovor pro Radiožurnál

Rozhovor pro Radiožurnál

Kardinál Dominik Duka poskytl v pondělí 13. dubna 2015 při příležitosti 5 let od své instalace do čela pražské diecéze rozhovor pro pořad Českého rozhlasu Dvacet minut Radiožurnálu.

17. dubna 2015
Rozhovory

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Opravdu potřebuje katedrála sv. Víta v Praze nové varhany? Proč čeští politici stále otevírají téma církevních restitucí? I o tom budeme mluvit. Arcibiskup pražský, primas český, kardinál Dominik Duka je hostem Radiožurnálu. Vítejte, pane kardinále, dobrý den.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Dobrý den.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Je to přesně 5 let v těchto dnech, co jste ve funkci pražského arcibiskupa. Bylo to dobrých 5 let?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já musím říci, že to bylo 5 let velmi hektických, někdy i velmi náročných pro mne, byla to i léta některých jistých zklamání a na druhou stranu jsou to také léta, kde mohu říci pánbůh zaplať za to, co se podařilo.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Co bylo zklamáním?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já jsem víte opravdu měl názor nebo jsem se domníval, že ta určitá vstřícnost, s kterou jsme postupovali, ta skutečnost, že se nám podařilo vytvořit koalici a do jisté míry opravdu souhru se všemi křesťanskými církvemi i s Federací židovských obcí, že to bude něco, co skutečně veřejnost dokáže také přijmout, protože ...

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Narážíte na církevní restituce?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Jednak, ale ono někdy ty věci spolu souvisí, protože tady je třeba si říci, že jsme vlastně vstoupili do pramenů řeky, která nás vlastně vede, když jdeme proti proudu k Federálnímu shromáždění České a Slovenské republiky, který takto rozhodl. My jsme jenom během těch 20 let museli pak řešit s jednotlivými vládami možnosti. Tak se dořešily a to jsou jako ty těžkosti. Jinak myslím, že můžeme konstatovat, že pražská arcidiecéze během 5 let neztratila na své přitažlivosti. Že přítomnost víc než 200 tisíc studentů v Praze je také i příčinou toho, že pražská arcidiecéze nebo arcidiecéze nebo přímo teda město Praha po stránce církevní je opravdu nejmladší v celé republice.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Když zmiňujete ty těžkosti a narážíte tím i na ta dlouhá vyjednávání ohledně církevních restitucí, ostatně téma církevních restitucí je tak nějak na stole pořád. Čím si vysvětlujete, pane kardinále, že pro politiky, byť už je vše rozhodnuto, vrací se majetek církvi, že to téma pořád otevírají?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já myslím, víte, trochu bych si, dovolíte, nesouhlasil. Přece jenom, když vezmeme četnost jako těch diskusí a podobně, tak jednak je jich méně a jednak nejsou již tak vyostřená, jak bývala a můžeme říci, že podle těch průzkumů, které dělaly některé nezávislé skutečně agentury, víme, že 30 % zhruba souhlasí s těmito restitucemi a 20 % je těch, kteří nesouhlasí. 50 % říká, že je to nezajímá, protože je to v rozpočtu nepatrná položka. Ale i 20 % je prostě rezervoár voličů, a to potom hraje někdy svoji roli.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Politici se ohánějí jiným číslem, když se vlastně schválily restituce, tak se zmiňovalo číslo 80 % českých občanů má výhrady proti restitucím, s tím nesouhlasíte, 80 % to nikdy nebylo?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak výhrady můžete mít, já mám také, ale otázka je, jestli chci nebo nechci, protože my víme taky, že 20 % je přesvědčeno, že by církve měly být placeny ze státního rozpočtu a zase nám téměř polovina i věřících říká - ne, církve se mají financovat samy. Takže tady jednota není, ale právě tyto agentury vyzkoumaly jednu věc, ony vyzkoumaly, že ty první průzkumy, na které se odvolávají politici, byly dělány po týdenní masáži, kde se říkalo - církvi majetek nepatřil, je to neústavní a nebudou s tím umět hospodařit. Tak potom tedy bych řekl, je pochopitelné, že ten dotazovaný občan odpovídá pod vlivem médií.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Kardinál Dominik Duka je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že by chtěl otevřít při návštěvu u Svatého otce, kam jede teď na konci dubna, téma církevních restitucí v Česku. Zastáváte, pane kardinále, stejný názor jako uvedl kardinál Miloslav Vlk v tomto pořadu před dvěma týdny, že takové téma není vhodné otevírat ve Vatikánu, protože papež nehodlá zasahovat do vnitřních věcí diecézí?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Já se ale jako, víte, domnívám, že pan prezident tam nebude otevírat otázku restitucí a pokud, tak se to bude týkat obecné jako bych řekl perspektivy, do jaké míry církve budou jaksi spolupracovat se státem v oblasti zdravotnictví, sociální, vzdělání, to jsou oblasti, v kterých pracujeme, a pochopitelně, že v nich budeme pokračovat a pokud se restituce dobře podaří, nemyslím restituce, ale to hospodaření s tím navráceným majetkem, tak je pochopitelné, že všechny církve už připravují určité programy, jakým způsobem zasáhnou aktivněji, tím, že ovšem je to dlouhodobý proces, tak žádný z ekonomů vám jaksi není schopen říci procenta anebo sumy. Musí počkat, až jak všechny věci během 2-3 let vykrystalizují. Zatím jsou to spíše takové záměry než konkrétní projekty, ale jinak pokračujeme v těch pracích nadále.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Mluvil jste s panem prezidentem o jeho chystané cestě do Vatikánu, kde se právě potká s papežem Františkem?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Mluvili jsme o této cestě, ale musím říci taky, to je jaksi návštěva prezidenta, nikoliv moje, tak já ...

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Jestli jste mu třeba dával nějaké rady?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ne, nedával jsem mu rady. My jako tušíme, o čem asi bude pan prezident mluvit a o čem bude mluvit papež, ale nemůžeme říci, co vyplyne z té situace, tak nakonec o čem de facto budou hovořit, protože papež není jako v tomto případě, do jisté míry jako i pan prezident, že nedělá jako bych řekl přísliby nových zákonů a podobně, tak taktéž je to v případě papeže. Jsou to reprezentanti, oni se setkávají jako dva reprezentanti státu. Takže nebude to návštěva u papeže jako hlavy katolické církve, ale bude to návštěva u papeže jako hlavy Vatikánského státu.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A tušíte tedy zhruba plus minus, o čem spolu pohovoří?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já se domnívám to, co řekl pan prezident, to bude hlavní téma, a pak myslím, že určitě se rozvine debata na téma toho roku milosrdenství, protože tyto aktivity právě souvisí s milosrdenstvím.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Vy se usmíváte. Máte dobrou náladu po 5 let v úřadu, tak to je možná důvod k úsměvu. Ale ještě jedna věc, myslíte, že pozve pan prezident Svatého otce do České republiky?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já toto se neodvážím jako vyslovit, protože nevím. Tady bych opravdu fabuloval. Zcela jistě, že odešel dopis mého pozvání Svatého otce, který podpořil jak prezident Miloš Zeman, tak odešel i list ministerského předsedy, pana Sobotky, ale Svatý otec bohužel jaksi odpověděl, že s touto cestou zatím nepočítá a odpověděl, ne on odpověděl, státní sekretariát odpověděli povšechněno a my tak nějak musíme asi skromně dodat, že papež Benedikt nebyl v Maďarsku, papež Benedikt nebyl na Slovensku, u nás papež Benedikt byl a nebylo tak jednoduché ho prosadit tuto návštěvu, takže musíme být trpěliví. My jsme chtěli využít té skutečnosti vlastně výročí 25 let první návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě, což byla teda první papežská návštěva po pádu berlínské zdi v svobodné Evropě a tam také papež, polský papež vyhlásil /nesrozumitelné/ v Evropě, no, ale tak ...

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Uvidíme.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Že papež jako odjíždí v krátce na to, na další jiné cesty, takže musíme jenom jadfgo doufat.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Kardinál Dominik Duka je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane kardinále, je to přesně 60 let, co v Československu začala Akce K, při které komunisté likvidovali kláštery. Jak si dnes vlastně církev připomíná toto období?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já asi bych chtěl říci svoji zkušenost, protože jsem tuto noc viděl, když ozbrojená milice nakládala na nákladní automobily řeholní sestry, které pracovaly na biskupství, ale které pracovaly také v nemocnici fakultní v Hradci Králové a na jejich místa musely nastoupit nedostudované zdravotní, tedy studentky zdravotnické školy, čili postupovalo se v těchto případech zcela bezohledně. Pro ně pro mnohé to byla jaksi vize, že nevědí, kam je vezou, některé se domnívají, že to bude zastávka Sibiř. Tato akce opravdu ochromila církev, protože ochromila jak chod duchovní služby, ochromila ale i společnost, protože v řadě jaksi institucí najednou nebyly kvalifikované síly a pochopitelně to ochromilo i církevní školství, které bylo ovšem prakticky postupně likvidováno. Myslím, že v církvi máme taky trochu krátkou paměť a protože těch výročí je mnoho, tak vím, že si to spíše připomeneme v modlitbě, než bychom tomu věnovali dostatečně velkou pozornost.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Pane kardinále, podaří se do tří let opravdu pořídit do katedrály sv. Víta nové varhany? Jste optimista?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ale tak, kdybych nebyl optimista, tak bych s tím jaksi vůbec nezačínal, protože je to třetí nebo pátý pokus a ty varhany jsou nutné ze dvou důvodů, zcela jistě pro všední dny stačí jaksi ty varhany, které jsou, nebo pro běžné neděle, ale můžeme říci, že tak 20krát do roka, jak si dělám ty záznamy, se katedrála skutečně naplní několikatisícovým zástupcem, někdy jaksi reportéři špatně počítají, protože, když někdo řekne, že bylo několik set lidí na půlnoční, tak my víme, kolik jsme rozdali brožurek, taky tam bylo 4,5 tisíce.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Tak to je také několik stovek, to se zase na nás reportéry nezlobte.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ne, musím se na vás zlobit, protože někdy, podívejte se, kolikrát se tady říkalo, kolik bylo tady demonstrantů, a ono jich tady bylo třeba 5, že jo, a bralo se to jako demonstrace.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Počty různé.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

To jsou také mé trošku spory.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

I 3 tvoří kolektiv, jak se říká.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ano, dokonce můžou páchat trestnou činnost, za socialismu to tak bylo. Ale já bych chtěl říci asi takto, tyto varhany jsou potřebné proto, aby skutečně zvukově ovládly celý prostor při těchto velkých bohoslužbách, ale také i při koncertech jako je Pražské jaro nebo Dvořákova Praha, protože tam potom dochází k problému, že ty varhany, které jsou umístěné na straně, tam dochází ke zpožďování a skutečně tedy hudební znalci pak jaksi mají výhrady, že to není vhodný prostor pro koncerty takovéto typu a teď si uvědomme, že my nemáme tady žádné velké koncertní síně, my jsme od C. K. Monarchie nepostavila koncertní halu, Rudolfinum, Obecní dům, to všecko jsou doby ještě 19. století, čili toto, myslím, že může také katedrála sv. Víta jako symbol nejenom víry, ale jako také symbol české státnosti a kultury naplnit tento úkol a že když to půjde těmi společnými silami jako se katedrála dostavovala za kardinála Schwarzenberga, kde na ni přispěly všechny národnosti, ale přispěly na ni i všechny náboženské skupiny, to znamená, nejenom katolíci, ale i evangelické církve, i Federace židovských obcí, tak si myslím, že v dnešní době, když pomocí tedy pomocí vrstev bohatších podnikatelských, ale dáme možnost každé rodině, každému jednotlivci, aby třeba i malou píšťalkou přispěl a mohl říci - je to moje katedrála, jsou to moje varhany, naše Praha, naše katedrála, naše varhany.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A přispěli ze svého do té veřejné sbírky i držitelé klíčů od Korunní komory, což jsou nejvyšší představitelé státu, Prahy a církve?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Já vím, že o tom debatovali a pak jako se jako domluvili, že to nebudeme zatím zveřejňovat, protože oni si musí taky udělat asi pořádek ve svých účtech.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

A vy dáte něco ze svého také, pane kardinále?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ano, já jsem tak jednak za, bych řekl, jsem požádal, když mi bylo 70 let, aby lidé mi nedávali žádné dary, ale aby dali příspěvek na varhany, takže na tu nadaci, kterou jsme převedli z takové té mojí nadace na nadaci varhan, můžeme říci, že tam je 300 tisíc, ale pak jsou tam ještě další příspěvky kapituly, arcibiskupství, milionové částky, takže ..., a to budeme přispívat každý rok, takže se jako dostaneme do toho, abychom také mohli říci - také jsou to naše varhany.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Umíte hrát na varhany?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

No, tak víte, kdysi jsem dokázal zahrát asi 3 písničky, já nejsem jako schopný muzikant, takže to by mě asi za varhany pan regenschori nepustil.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Takže nemáte nějaký dobrý hudební sluch, když lidé v kostele falešně zpívají, vy to nepoznáte?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

To poznám, ale víte, co nemám, já nemám dobrou paměť, takže i já sám poznám, že zpívám špatně, ale nevím, co s tím udělat, takže mám jako naučené některé pasáže a velmi jsem rád, že jo, když mě jaksi podpoří teda ten jenom jemný zvuk varhan, abych přece jenom se trošku jako neztratil.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Kardinál Dominik Duka je stále hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Papež František ohlásil Svatý rok tuto sobotu. Jak významné toto oznámení je a co třeba znamená pro vás?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

No, tak víte, pro nás pro všechny to bylo velké překvapení. Teď ještě budu tak jako trochu vytahovat, tak jsme tam byli jako kardinálové a papež o tom se vůbec nezmínil.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Tak vás zaskočil?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Ano. A teď jako vlastně končil Rok řeholníků, vidíte, tak jako je to zajímavé, že teda papež vyhlásil ten rok řeholí zrovna na to výročí, ale to je celý rok, to není přesně ten den. Ale my uvažujeme o tom a hovořil jsem i s některými poslanci a senátory, já konkrétně nesmím jmenovat zatím, poněvadž to je určitý záměr, že doopravdy budeme usilovat o takovou tu větší spolupráci, která se také promítne do určitých předpisů, koneckonců se musí také dokončit zákon o hospicové péči, poněvadž ho nemáme, abychom doopravdy mohli říci - ano, je to rok, který může opravdu pomoct celé společnosti, v té ryze církevní části určitě o tom budeme hovořit, že by to byla taková určitá amnestie pro ty, kteří hledají křest a nebyli někdy tak trošku tvrdě odmítnuti, tak, aby se jako jim otevřela ta možnost návratu a pro ty, kteří tedy svými činy hodně jako bych řekl ublížili sobě nebo i druhým, tak, aby to dali do pořádku.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Jak se díváte na papežova slova, kdy při mši k připomínce stého výročí vyvražďování Arménů za první světové války označil tehdejší události za genocidu? Má se papež pouštět do takovýchto výroků?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Uvědomme si, že v současné době denně je zabíjeno několik tisíc křesťanů na světě, denně a osud Arménů v roce 1915, to bylo první masové tedy, jako bych řekl, likvidování křesťanských Arménů a víme, že je to určitý velký jaksi bod pro nás jako vůbec Pražany a pro Čechy je snad i to důležité, že první román, který seznámil celý svět, byl román Franze Werfla, pražského židovského spisovatele německého jazyka, hvězdu literatury, ale rovněž tak první zprávu přinesl český reportér, český zpravodaj, tedy váš kolega novinový, ne rozhlasový, co se děje. A víme, že teda řada vlád, řada parlamentů toto prohlášení učinila, podobně tomu bylo v Evropské unii. I já jsem již dvakrát měl velkou diskusi s tureckou ambasádou i s velvyslancem, obdržel jsem i dopis nynějšího prezidenta, kde se argumentuje tím, že to nebyl zákon ve smyslu německé genocidy židovského národa nacistické, abych řekl přesně, že to bylo opravdu vyhlášeno celková likvidace plánovaná podle zákona, tady ovšem víme, že asi má pravdu jaksi bych řekl pan prezident Turecka, ale na druhé straně musíme říci, že via facti se to stalo. To je podobný osud, kterým prošel ukrajinský národ v těch dvou hladomorech, což také byl úmysl Vissarionoviče Stalina likvidovat prakticky tento národ. A tady myslím, že je potřeba říci, že papež má-li být morální autoritou, nemůže tedy jaksi by říci nevidět tyto skutečnosti, ovšem je třeba také říci, že to není poprvé. První, kdo toto prohlásil, byl polský papež Wojtyla.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Jan Pavel II. A vy byste také použil slovo genocida?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Tak já se vám musím přiznat, já jsem slíbil panu velvyslanci tureckému, když jsme stavěli tady nebo já jsem měl žehnat kříž arménský chačkar u sv. Jindřicha, že mohu, můžu použít slova mučedníci, hrůzy, krveprolití, ale abych se vyhnul slova genocida, že nechtějí být postaveni do jedné řady se Stalinem a Hitlerem a já jsem tam vlastně vůbec nehovořil, já jsem pouze četl modlitbu, tam tato slova nejsou, takže jsem je neužil. A myslím si, že papežovo prohlášení je adekvátní.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Kardinál Dominik Duka je stále ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane kardinále, v sobotu jste dorazil na fotbalové derby pražských S. Jste sparťan nebo slávista?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

No, víte, to mi dáváte strašně těžkou otázku, protože já nejsem, já jsem spíš hokejový fanda než fotbalový, ale v Hradci Králové pan arcibiskup Otčenášek, můj předchůdce a světitel byl nesmírný fanoušek Slavie, čili já nemohu říci, že nefandím Slavii, protože by mě asi po nocích chodil strašil, takže já jsem na to derby šel a přál jsem jim, aby to dobře dopadlo a že přeju, aby vyhráli ti, kdo budou mít jaksi fair-play.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Ale podle toho, že vyhrála Sparta nakonec, byť původně prohrávala, pak srovnala, potom nakonec vyhrála, tak možná bůh bude sparťan?

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

No, já nevím, jak se na to dívá pánbůh, ale asi ta Sparta hrála lepší. Já myslím, že musíme vždycky se naučit říct jedno - sláva vítězům, čest poraženým, a to bych jaksi poprosil především ty trošku, jak bych řekl, rozjeté fanoušky, aby si uvědomili, že je zapotřebí umět se radovat z vítězství, přijmout také porážku a těm poraženým skutečně říci čest vám, protože kdyby nebyli poražení, nebyli by vítězové.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Kardinál Dominik Duka byl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, na shledanou.

 

kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský; primas český:

Na shledanou a děkuji za rozhovor.

 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:

Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy, Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

 

Pořad původně vysílán v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu 13. dubna 2015. Převzato z webu ČRo.