Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Blahopřání Václavu Klausovi k narozeninám

Blahopřání k narozeninám prezidentu Václavu Klausovi

Kardinál Duka zasílá blahopřejný dopis bývalému prezidentovi České republiky, Václavu Klausovi, který 19. června 2020 oslavil 79. narozeniny.

18. června 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Blahopřeji k 79. narozeninám muži, který se významně zapsal do historie této země.  Už v roce 1968 patřil Václav Klaus k výrazným autorům časopisu Tvář, kolem něhož se shromáždila řada osobností, s nimiž jsme se pak mohli setkat v atmosféře klíčící svobody v listopadu 1989.

Myslím, že ne všichni si plně uvědomujeme, že změny nastolené po roce 1989 Václavem Havlem by se nemohly uskutečnit, kdyby nedošlo také ke změně ekonomického a finančního života společnosti. A k této změně opravdu zásadním způsobem přispěl pozdější prezident Václav Klaus.

Má osobní setkání s ním se vždy nesla v duchu vzájemného naslouchání, doprovázel je humor i občasné přátelské popíchnutí. Při našich rozhovorech jsem se nikdy nesetkal s pokleslými způsoby, do nichž dnes tak často upadá politická debata v naší zemi.

Necítím se být kompetentní k tomu, abych posuzoval význam Václava Klause jako ekonoma, ale mohu odpovědně prohlásit, že pro kontinuitu a rozvoj české identity, jíž se po roce 1989 podařilo začlenit do mezinárodních struktur, vykonal hodně. Řadím ho proto do trojice polistopadových prezidentů, z nichž každý přispěl svým dílem k pozitivnímu vývoji našeho státu.

Každý člověk má bezesporu svá omezení. Platí to i pro všechny tři naše polistopadové hlavy státu. Je proto legitimní diskutovat o tom, zda se v uplynulých třiceti letech některé věci nemohly udělat jinak. Musíme si ale uvědomit, že státníci musí v rozhodujících chvílích jednat nejen racionálně, ale také rychle a důrazně.

Myslím proto, že prezident Václav Klaus si za svou práci a aktivitu zaslouží poděkování.

 

+Dominik Duka