Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Braňme křesťanské hodnoty

Braňme křesťanské hodnoty

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP reaguje na teroristický útok ze 7. ledna v redakci pařížského časopisu Charlie Hebdo veřejným prohlášením.

7. ledna 2015
Vyjádření / Dopisy

Prohlášení arcibiskupa pražského a předsedy ČBK k dnešnímu teroristickému útoku v Paříži

 

S velkým pohnutím jsem přijal hrůznou zprávu o dnešním teroristickém útoku ve francouzské metropoli.

 

V této těžké chvíli se modlím za oběti tohoto nepochopitelného činu i jejich blízké, a vyzývám k tomu také všechny lidi dobré vůle.

 

Chtěl bych zdůraznit, že dle křesťanské morálky nic neopravňuje člověka k teroristickému útoku, a to za žádných okolností.

 

Prosím proto všechny vpravdě lidsky smýšlející, aby aktivně přijali osobní odpovědnost za obranu evropských hodnot stojících na semitských a křesťanských základech. 
 

V Praze 7. ledna 2015

kardinál Dominik Duka OP