Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Co má Palladium země české společného s pražským jarem?

Co má Palladium země české společného s pražským jarem?

V těžkých dobách hrálo významnou roli Palladium země české. Tomu je tradičně připisována ochranná moc nad naší vlastí, připomíná kardinál Duka v pravidelné sobotní Glose na Radiožurnálu 4. října 2014.

6. října 2014
Vyjádření / Dopisy

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, jak jste možná postřehli, letošní Národní svatováclavská pouť nám připomněla význam mariánské úcty, kterou reprezentuje od úsvitu našich dějin Palladium. Podle tradice jde o legendární dar, který obdržela svatá Ludmila při křtu s knížetem Bořivojem od arcibiskupa svatého Metoděje. 

Palladium je připomínáno v souvislosti s cyrilometodějskou misií jako garant české státnosti, která se opírá o státnost Velké Moravy a Bořivojův křest. O tom svědčí argumentace pro korunovaci prvního krále Vladislava II., kdy pražský biskup Daniel I. žádá korunu od císaře Fridricha Barbarossy. 

 

Čtěte také: Český stát se nezrodil vraždou svatého Václava, připomíná Dominik Duka

 

Podobně olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, tradičně nazývaný nástupcem na stolci svatého Metoděje, vyšehradský probošt, kancléř království žádá o císařskou hodnost pro Přemysla Otakara II. A takový byl sen svaté Anežky Přemyslovny, který se naplnil až v případě Karla IV., syna Elišky Přemyslovny. 

Palladium hraje svoji roli v 16. i 17. století. Legendy spolu se starými kronikami hovoří o mariánské úctě ve Staré Boleslavi v době Karla IV. Poutníkem do Staré Boleslavi k Palladiu je nazýván také svatý Jan Nepomucký, který spojuje toto období s barokní zbožností. 

 

Plech, ze kterého je tato rytina zhotovena, je takzvaná korintská slitina, která svědčí o byzantském původu tohoto artefaktu. Osudem Palladia v době třicetileté války bylo hanobení, nové vykoupení i přimknutí císařovny, manželky Leopolda I. 

To spojuje všechny tři dynastie – Přemyslovce, Lucemburky i Habsburky se svatým Václavem, ale také se státností odvozovanou z Velké Moravy, která míří k misii svatých Cyrila a Metoděje. O této skutečnosti svědčí spiritualita barokní doby, vyjadřovaná takzvaným českým nebem. 

 

Palladium sehrálo svojí roli v nejtěžších dobách minulého století, v době nacismu, kdy po osvobození z nacistického područí putuje do katedrály svatého Víta. Max Švabinský tehdy korunuje Madonu svatováclavskou korunou jako symbolem návratu svobody a suverenity. 

V roce 1950 se originál Palladia dostává za mříže Státní bezpečnosti, aby se v době pražského jara mohlo navrátit do Staré Boleslavi. Naše slavnost, takzvaná korunovace svatováclavskými korunami tohoto milostného obrazu, vyjadřuje naději do budoucna v roce, kdy si připomínáme 25. výročí pádu totality a návratu svobody a suverenity naší vlasti. 

 

Autor:  Dominik Duka
 
Původní příspěvek pro pořad Českého rozhlasu Glosa Dominika DukyVysílá se každou sobotu v 9:15 na Radiožurnálu.