Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Deklarace evropských primasů z Hnězdna

Deklarace evropských primasů z Hnězdna

Při příležitosti 600. výročí ustanovení institutu katolického primase v Polsku vydali český, francouzský, španělský a polský primas poselství, adresované vlastním i ostatním evropským národům.

25. dubna 2017
Vyjádření / Dopisy

 
My katoličtí primasové z České republiky, Francie, Španělska a Polska jsme se setkali u hrobky sv. Vojtěcha – mučedníka tehdy ještě nerozdělené církve – kterého Jan Pavel II. nazval patronem evropského sjednocení. Toto setkání se koná při příležitosti 600. výročí ustanovení úřadu katolického primase Polska, kterým se trvale stal arcibiskup z Hnězdna. Naše setkání chce zdůraznit jednotu církve v Evropě a její obavy za současnost a budoucnost našeho kontinentu.


První polský katolický primas, arcibiskup Mikolaj Traba, je pro nás vzorem výrazného jedince, který hledá inspiraci v evangeliu, aby dokázal vyřešit problémy spojené s evropskými krizemi své doby. Vedl polskou delegaci na kostnický koncil, kde připomněl zdroj evropské identity: Bůh miluje lidi bez ohledu na jejich náboženství, národnost nebo jakýkoliv jiný osobnostní rys. Katolický primas Milénia, kardinál Stefan Wyszynski, řekl během slavení mše v kolínské katedrále: „Evropa si musí znovu uvědomit, že je novým Betlémem pro svět, pro všechny lidi a národy“. Evropa nabízí světu jedinečný humanismus založený na principech řeckého myšlení, římského práva a božského Zjevení. Tato syntéza představuje skvělý úspěch, který umožňuje Evropě rozvíjet a vytvářet jedinečný příspěvek světovému dědictví.

O necelý rok později papež Jan Pavel II. pronesl tato slavná slova v polském hlavním městě: „Člověku nelze plně porozumět bez Krista. Nebo spíše, člověk nemůže sám sobě plně porozumět bez Krista. Nemůže porozumět tomu, kým je, ani jaká je jeho opravdová důstojnost, ani jaké je jeho povolání, ani k čemu směřuje.“ Během setkání s prezidenty sedmi evropských zemí v Hnězdně v roce 1997 při příležitosti začátku další fáze evropské integrace varoval, že „evropská jednota nebude existovat, pokud nebude založena na jednotě Ducha svatého“.
Papež František nyní zdůrazňuje, že „Evropa není konglomerát pravidel, která se musí dodržovat, nebo manuál protokolů a procedur, které je třeba vykonávat. Je to způsob života, způsob porozumění člověku na základě jeho transcendence a nezadatelné důstojnosti“.


To je poselství, které my jako církev a primasové mnoha zemí chceme znovu předat Evropě. Historie našeho kontinentu je plná slepých cest, nelidských ideologií, ničivých konfliktů a válek. Přesto byla Evropa vždy schopná se vrátit s pokorou ke svým kořenům, které spočívají v evangeliu a budování lidské civilizace. Nemůžeme překonat tuto mnohostrannou krizi, jestliže nepoklekneme a nebudeme čerpat ze zdrojů, bez kterých lze evropským hodnotám jako je svoboda, spravedlnost, lidská důstojnost a respekt k obecnému dobru jen těžko porozumět.


Uznáváme naši sdílenou odpovědnost a v návaznosti na Svatého otce Františka apelujeme na evropské národy a jejich vůdce s výzvou k solidaritě, která „znamená uvědomění si, že jsem součástí jednoho celku, přičemž současně zahrnuje schopnost každého člena sympatizovat s ostatními a s celkem jako takovým“ (Poselství k 60. výročí Římských smluv). Jako nikdy předtím Evropa potřebuje konsenzus založený na křesťanských a lidských hodnotách, který se bude rozvíjet v duchu solidarity a subsidiarity bez populismu a sobectví.

 

Další odkazy:

Kázání kardinála Duky z Hnězdna