Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dominik Duka k trestnímu oznámení na jeho osobu

Dominik Duka k tresnímu oznámení na jeho osobu
4. října 2019
Vyjádření / Dopisy

 

Respektuji podání trestního oznámení vůči mé osobě ze dne 1. 10. 2019, aby mohlo dojít k řádnému a nestrannému prošetření dávných událostí týkajících se oznamovatele. Podotýkám, že jsem sám svým podáním trestního oznámení vůči neznámým pachatelům anonymní reportáže ČT, pořadu 168 ze dne 10. 3. 2019, inicioval toto prošetření.

V této chvíli chci sdělit, že jsem v dávném případě z r. 1994, o němž pojednávají reportáže ČT a redakce Seznam Zprávy, jednal vzhledem k předloženým tvrzením a tehdejším možnostem, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a v souladu s kanonickými i světskými zákony.

Protože respektuji právo dotyčného podat trestní oznámení, pak také předpokládám, že bude respektováno mé právo na ochranu osobnosti, ať už vůči dotyčnému nebo vůči médiím.

Dominik Duka

 

I respect the filing of a criminal complaint against me of 1. 10. 2019 in order to enable a proper and impartial investigation into the past events concerning the notifier. I note that I myself initiated this investigation by filing a criminal complaint against unknown perpetrators of anonymous Czech television report, program 168 of 10. 3. 2019.

At this time, I would like to say that in the ancient case of 1994, which is discussed in the Czech Television reports and the Seznam Zprávy redaction, I acted according to the best of my knowledge and conscience, in accordance with canonical and secular laws.

Since I respect the right of the person to file a criminal complaint, I also assume that my right to the protection of personality, be it towards the person concerned or towards the media, will be respected.