Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis ke Dni Bible

Dopis ke Dni Bible

Na bohoslužbách 33. neděle v liturgickém mezidobí se četl dopis kardinála Duky ke Dni Bible, konané 15. listopadu 2015

15. listopadu 2015
Vyjádření / Dopisy

 

Vážení přátelé,

v červnu letošního roku se konalo 9. plenární shromáždění Katolické biblické federace, jejímž členem je také České katolické biblické dílo. V závěrečném poselství se biblická díla z celého světa zavazují, že přispějí k slavení Svatého roku milosrdenství vypracováním biblických materiálů o milosrdenství. I České katolické biblické dílo se zapojí do těchto aktivit.

Biblické dílo se dlouhodobě věnuje tématům, která souvisí s rodinou a jejími problémy; snaží se přispívat podle svých možností k evangelizaci současné evropské kultury. Ke konkrétní náplni naší práce patří biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postaviček. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 35 farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1200 lidí.

Biblické dílo usiluje o to, aby správně porozuměli Písmu svatému všichni, kdo mají o četbu Bible zájem. Prakticky to znamená zajišťování mnoha aktivit, nemalé přípravy a vedení administrativy. Bez vaší další podpory bychom ovšem nemohli ve své práci pokračovat.

Chci opět každému z vás poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 670.000,- Kč. Finanční prostředky jsme využili k realizaci biblického apoštolátu. Dnes vás prosím o vaši podporu pro příští rok.

Užitečné náměty pro slavení Dne Bible, český překlad závěrečného poselství 9. plenárního shromáždění Katolické biblické federace a další informace o našich aktivitách se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.

S vděčností za vaši podporu a s přáním radosti ze života s Písmem svatým Vám žehnám

X Dominik kard. Duka OP

předseda správního výboru

ČKBD

Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí. Sbírka se následně dělí na dva díly buď přímo ve farnosti nebo na biskupství.

-          25% se zašle Českému katolickému biblickému dílu na č.ú.: 1015502075/5500, vs: IČ farnosti, ss: IČ farnosti

-          75% se zašle České biblické společnosti složenkou, která přišla přímo do farnosti nebo na č.ú.: 129876273/0300, vs: 9999, ss: IČ farnosti.