Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis libanonské velvyslankyni

Dopis libanonské velvyslankyni

V reakci na neštěstí v libanonském městě Bejrútu 5. srpna 2020 píše kardinál Dominik Duka dopis sounáležitosti libanonské velvyslankyni Role Hamdan a libanonskému lidu.

5. srpna 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Vaše Excelence, 

srdečně Vás pozdravuji v této, pro Vaši zem a její lid, tak těžké chvíli. V minulém roce jsem byl velmi poctěn záměrem přijmout pod naší střechou svého spolubratra starobylé maronitské církve. Již tehdy začala být Vaše vlast zkoušena a nepokoje nám nedovolily náš plán uskutečnit. 

V dnešní den, kdy pro zlo zahalené šedí tajemství se oči celého světa obracejí k Vašemu hlavnímu městu Bejrútu, Vás chci, Excelence, ujistit upřímnou blízkostí. Věřím však, že tolik zkoušený lid obstojí i v této zkoušce. Modlitbou provázím oběti, zraněné i pozůstalé, ale také všechny, kteří pomáhají zachránit koho a co se ještě dá. 

Naše možnosti pomoci nejsou velké, ale dávám pokyn vedení naší Arcidiecézní charity, aby zahájila kroky ke konkrétní pomoci. Pevně věřím, že se za pomoci mnoha dobrodinců opět povede z postižených míst udělat krásnou zahradu a ve stínu cedrů bude Váš lid opět žít v pokoji a prosperitě. 

K tomu Vám i lidu Vaší krásné země ze srdce v modlitbě vyprošuji Boží požehnání. 

Váš kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský 

 

Kopie dopisu:
20-08-07 Dopis Libanoncům.pdf