Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis marockému králi

Dopis marockému králi

Kardinál Dominik Duka zasílá dopis Jeho královské Výsosti Mohamedu VI., jako uznání slov, která 21. 8. 2016 pronesl v reakci na vraždu kněze Hamela.

31. srpna 2016
Vyjádření / Dopisy

 

Kardinál Dominik Duka zaslal dopis velvyslankyni marockého království, ve kterém vyjadřuje „obdiv ke slovům Jeho královské Výsosti Mohameda VI., která 21. 8. t.r. pronesl o soužití muslimů, křesťanů a Židů i o terorismu, postaveném na základě tzv. islámského státu.“ Vyjádřil přesvědčení, že pokud by se s takovou autoritou vyslovovalo více autorit typu marockého krále, prostor pro myšlenky i činy teroristů by se značně zúžil. Království Maroko má několikasetletou tradici nikoliv pouhé tolerance, ale dokonce plodné spolupráce s křesťany a Židy, zvláště těmi, kteří pobývali na královském dvoře a zaujímali tam i význačná postavení.

 

            Králova slova lítosti nad vraždou francouzského kněze Otce Hamela, stejně jako výzvu pěti milionům Maročanů žijícím v zahraničí označil D. Duka za slova „velkého státníka, který si je vědom odpovědnosti a nutnosti mírového soužití různých náboženství“. Vyjádřil i naději, že se k nim připojí i další významné osobnosti islámského světa a že jejich výzvy dojdou sluchu zvláště u mladých muslimů, žijících uprostřed národů Evropy či Ameriky.

(jne)