Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dopis marockému králi

Dopis marockému králi

Kardinál Dominik Duka zasílá dopis Jeho královské Výsosti Mohamedu VI., jako uznání slov, která 21. 8. 2016 pronesl v reakci na vraždu kněze Hamela.

31. srpna 2016
Vyjádření / Dopisy

 

Kardinál Dominik Duka zaslal dopis velvyslankyni marockého království, ve kterém vyjadřuje „obdiv ke slovům Jeho královské Výsosti Mohameda VI., která 21. 8. t.r. pronesl o soužití muslimů, křesťanů a Židů i o terorismu, postaveném na základě tzv. islámského státu.“ Vyjádřil přesvědčení, že pokud by se s takovou autoritou vyslovovalo více autorit typu marockého krále, prostor pro myšlenky i činy teroristů by se značně zúžil. Království Maroko má několikasetletou tradici nikoliv pouhé tolerance, ale dokonce plodné spolupráce s křesťany a Židy, zvláště těmi, kteří pobývali na královském dvoře a zaujímali tam i význačná postavení.

 

            Králova slova lítosti nad vraždou francouzského kněze Otce Hamela, stejně jako výzvu pěti milionům Maročanů žijícím v zahraničí označil D. Duka za slova „velkého státníka, který si je vědom odpovědnosti a nutnosti mírového soužití různých náboženství“. Vyjádřil i naději, že se k nim připojí i další významné osobnosti islámského světa a že jejich výzvy dojdou sluchu zvláště u mladých muslimů, žijících uprostřed národů Evropy či Ameriky.

(jne)