Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Dopis na podporu slovenského episkopátu

Dopis na podporu slovenského episkopátu

Kardinál Dominik Duka píše 30. března 2021 předsedovi Konference biskupů Slovenska slova vyjádření své podpory ke krokům slovenského episkopátu v situaci omezení boholužeb v době koronaviru a k vyjádření Arcibiskupa Zvolenského ze dne 26. března 2021.

31. března 2021
Vyjádření / Dopisy

 

Milý bratře v biskupské službě, Otče arcibiskupe a předsedo Slovenské biskupské konference,

rád vyřizuji pozdravy z Prahy a zároveň vyjadřuji svou osobní podporu jak k tvému, tak i k vašemu společnému stanovisku biskupů Slovenska k situaci bohoslužeb v době koronaviru, především pak v období velikonočních svátků, které jsou pro křesťany nejdůležitějším svátkem v roce. 

Vnímám s nadějí, že po celém světě můžeme pozorovat určité povstání celosvětového episkopátu v hájení základních lidských práv, ke kterým v souladu s postojem papeže Františka patří i náboženská svoboda, včetně svobody kultu. Ve společném státě Čechů a Slováků (ČSSR) jsme mohli až do dna poznat, co to znamená pronásledování, nesvoboda a potlačování svobody kultu, stejně jako omezování činnosti církve ve veřejném prostoru.

Bezesporu jste nejenom vy, biskupové Slovenska, ale i vaši kněží ukázali ochotu plně spolupracovat se současným vedením Slovenské republiky, a to nejenom při respektování potřebných epidemických opatření, ale také i v pomoci společnosti. Velice si cením Vaší iniciativy, kdy kněží vašich diecézí – a první zpráva přišla z košické arcidiecéze – že desítky kněží nastoupily, aby vykonávaly pomocnou zdravotní službu v nemocnicích u pacientů s Covidem-19. Vzpomínám na naše společná setkání a na naši společnou cestu ke svobodě. Rovněž tak si vážím slovenského katolicismu, který tolikrát dokázal prokázat dobrou službu jak svému národu, tak i našemu kontinentu v zápase o svobodu, která je nedělitelná. Vzpomínám i známé svíčkové manifestace v Bratislavě a připomínám si to velké množství poutních slavností, které na Slovensku probíhaly před rokem 1989. V tehdejším politickém bezčasí byly povzbuzením i pro nás v Česku. Bezesporu je třeba říci, že slavná Velehradská pouť v roce 1985 by bez účasti poutníků ze Slovenska neměla tu potřebnou sílu, kterou prokázala. Dodnes pak patří můj velký pozdrav věřícím ženám z Oravy, jejichž hlas se stal rozhodujícím protestem. 

Zůstávám s Vámi spojen v modlitbě, ale také v podpoře, aby slovenská církev mohla naplnit své poslání. Bohoslužby jsou v této době povzbuzením obyvatel a i určitou vakcínou proti stresu a strachu. Dávají smysl lidskému životu a zápasu o důstojný lidský život. 

 

Tvůj v Kristu,
+Dominik kardinál Duka OP
Arcibiskup pražský a primas český

Scan dopisu předsedovi biskupské konference Slovenska

 

Související:
Predseda KBS: Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné