Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Evropské hodnoty

Evropské hodnoty

V pravidelném komentáři na Radiu Proglas 3. října 2015 se kardinál Duka zamýšlí nad pojmem evropských hodnot.

Audio
3. října 2015
Vyjádření / Dopisy

V souvislosti s posledními politickými událostmi, které hýbou naším kontinentem se hodně hovoří o evropských hodnotách. Někteří pisatelé jsou skeptičtí, říkají, že Evropa v podstatě umírá a že hovoříme o evropských hodnotách, které chceme hájit, ale ani je neznáme, ani jimi nežijeme. Jiní pisatelé upozorňují,že Evropa přece nestojí jen na křesťanských základech, ale že velká diskuse kolem „evropské ústavy“, kam se nakonec slova o Bohu a křesťanství vůbec nedostala, svědčí o tom, že Evropa není postavena jen na žido-křesťanských základech, ale i na kultuře a náboženství arabském, tedy na islámu. Staletí bojů mezi mohamedány a křesťany na iberském poloostrově, Turci před Vídní a boj polského krále Jana Sobieskeho ukazují na snahy islámu, ale pokojné soužití všech tří náboženství na některých místech Španělska i Balkánu mohou být svědectvím, že se lze navzájem i obohacovat. V komentářích a článcích tedy můžeme číst poměrně široké spektrum názorů, reagujících na islám v Evropě, na příchozí imigranty a uprchlíky a veškeré problémy s tím spojené.

 

Záznam pořadu:

 

V naší zemi můžeme minimálně hovořit o zcela zvláštním soužití našich předků, kteří po padesát generací hovořili česky, německy i hebrejsky a žili pospolu, i když ne vždy snadno a bez potíží. Chceme-li ty dobré hodnoty, které takto vznikly, zachránit, pak musíme usilovat především o nastolení míru. Na jedné straně stojí záslužná charitativní pomoc uprchlíkům z válkou zmítaných zemí, na druhé rozumná snaha odstranit právě příčiny, které tamní obyvatele vyhánějí z domovů.

 

Proč zmiňuji toto téma právě nyní? Nedávný svátek svatého Václava byl také Dnem české státnosti. Do velkého společenství křesťanské Evropy jsme vstoupili křtem knížete Bořivoje. Paladium země české- onen reliéf Panny Marie s Ježíškem, které měl dát sv. Metoděj kněžně Ludmile při jejím křtu, je symbolem spolupráce mezi Čechami a Moravou. Tradice svatováclavská spolu s tradicí cyrilometodějskou je prvkem, který sjednocuje právě postava Panny Marie, naše úcta k ní. Chránit matku a dítě je základem právě toho, co nazýváme evropskými hodnotami. Bájeslová krásná dívka řecké mytologie Evropa je v jistém smyslu souputnicí Matky Boží Panny Marie. Jednu bez druhé si těžko lze představit. Křesťanství a mariánská úcta do Evropy patří zcela neoddělitelně.

 

V této vážné chvíli dramatických politických změn bychom měli zanechat planých sporů a přemýšlet spíše o společenském dialogu. Ten ovšem není možné bez úcty a vážnosti k druhému. Namísto reklam a propagandy bychom měli spíše mluvit o pravdě a podstatě věcí. Má-li nás pravda skutečně osvobodit, má-li skutečně zvítězit ona pravda Páně, nejde to bez úcty k druhým, bez otevřenosti a schopnosti naslouchat.

 

Pro Radio Proglas: Dominik Duka

Příspěvek nahrán pro Radio Proglas. Vysílá se pravidelně v sobotu v 7.30 a 18.20, reprízuje v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.