Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Gratulace novému brněnskému biskupovi

Gratulace novému brněnskému biskupovi

Kardinál Dominik Duka gratuluje novému pomocnému brněnskému biskupovi mons. Pavlovi Konzbulovi.

Fotografie
21. května 2016
Vyjádření / Dopisy

Vaše Excelence, milý spolubratře Pavle,

 

pozdravuji Tě od katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a upřímně se raduji z Tvého jmenování do služby pomocného biskupa brněnské diecéze. Jsem vděčný Jeho Svatosti, že k této službě ustanovila vysoce vzdělaného člověka, kterého pojí s brněnskou diecézí rodné pouto.

 

Do biskupské služby, jejíž duchovní život pramení u oltáře katedrály sv. Petra a Pavla, Ti v modlitbě vyprošuji plnost sedmera svatodušních darů, mocnou přímluvu obou apoštolských knížat a také mateřskou ochranu Matky Boží, mocné zachránkyně města Brna. Jsem velmi rád, že nás oba pojí touha po následování svatého otce Dominika a tak Tě svěřuji i jeho přímluvě, abys své hřivny a vzdělání dokázal naplno využít k hlásání radostné zvěsti a obhajobě naší víry.

 

Já osobně, jako český primas a předseda České biskupské konference, se již těším na naši vzájemnou spolupráci, kdy rád uvítám Tvoje dlouholeté zkušenosti z práce v akademickém a studentském prostředí. Věřím, že Tvůj nástup do služby pomocného biskupa bude biskupu Vojtěchovi velkou posilou v zodpovědnosti za svěřený lid a přinese do života brněnské diecéze nové impulzy.

In Christo

kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský