Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Instalace nového krakovského arcibiskupa Mons. Marka Jędraszewskiho

Instalace nového krakovského arcibiskupa Mons. Marka Jędraszewskiho

28. ledna 2017 byl instalován a službu nového krakovského arcibiskupa přijal Mons. Marek Jędraszewski v královské katedrále sv. Stanislava a sv. Václava v Krakově na Wawelu z rukou papežského nuncia v Polsku Mons. abp. Salvatore Pennacchio. Slavnosti se účastnil pražský arcibiskup a primas český Dominik kardinál Duka OP.

30. ledna 2017
Vyjádření / Dopisy

Vlastní instalace nového krakovského arcibiskupa začínala 28.1.2017 v 11 hodin v krakovské katedrále sv. Stanislava a sv. Václava za účasti římských kardinálů Zenona Grocholewského a Stanisława Rylko, pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky, varšavského arcibiskupa Kazimierze kardinála Nycze a krakovského em. arcibiskupa Stanisława kardinála Dziwisze, dále za účasti cca 60 arcibiskupů a biskupů z Polska. Ze Slovenska přijeli biskupové Tomáš Galis ze Žiliny a pomocný biskup z Bratislavy Jozef Hal’ko. Vedle episkopátu byl přítomen polský prezident Andrzej Duda s chotí Agátou, polská premiérka Beata Szydłová, zástupci parlamentu. Velká účast věřících zcela zaplnila starobylou katedrálu a přilehlé náměstí. Biskupskou berlu předával papežský nuncius v Polsku Mons. abp. Salvatore Pennacchio.

Nový krakovský metropolita Marek Jędraszewski v kázání zdůraznil řadu významných předchůdců na stolci sv. Stanislava, který nahradil prvního patrona Malopolska, sv. Václava, jemuž je také zasvěcena krakovská katedrála. 70 let patřila tato oblast do diecéze sv. Vojtěcha, jehož kostelík (původní románská rotunda) se nalézá na hlavním rynku starého města Krakova. Pro české čtenáře bych připomněl v řadě krakovských biskupů a arcibiskupů kardinála Stefana Sapieho, který vysvětil na kněze Karola Wojtyłu, studenta tajného semináře a dělníka továrny v Solvay.

Při této eucharistické slavnosti bylo možno vstoupit do atmosféry, která byla prostoupena přítomností zmíněného svatého papeže Jana Pavla II., kterému zůstává dlužna nejen církev v Čechách, ale zapomínáme vůbec na jeho přínos v získání svobody a suverenity po rozkladu říše zla.

Po skončení eucharistické bohoslužby obdržel předávající kardinál Stanisław Dziwisz z rukou prezidenta Polské lidové republiky nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého orla. Prezident ve své řeči připomněl zvlášť věrné služby kardinála Dziwisze svatému papeži Janu Pavlu II. a svému národu. Tento řád nebyl udílen v době nesvobody Polska, ani komunistický režim se neodvažoval tento řád udělit.

Rád bych na závěr připomněl, že jsem novému krakovskému arcibiskupu nejen popřál k novému úkolu, ale i slíbil modlitbu a jako dar mu předal miniaturní kopii Paladia země České, v kterém je vyjádřeno spojení našich katedrál ve sv. Václavu a v cyrilometodějské tradici. Tím připomínáme také velký dar, kterým je dílo sv. Vojtěcha, na které se i nyní odvolávají země Visegrádu.