Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K setkání s Hanou Lipovskou

K setkání s Hanou Lipovskou

Radní České televize, zvolená na základě nominace ČBK Hana Lipovská se 2. června 2020 setkala s kardinálem Dukou.

2. června 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Smyslem mého dnešního setkání s novou radní ČT paní Hanou Lipovskou byla vzájemná výměna názorů na roli nejenom České televize a veřejnoprávních sdělovacích prostředků, ale i diskuze o roli médií ve společnosti vůbec. Je skutečností, že v dnešní době jsou média fragmentovaná, není snadné se orientovat mezi pravdivou zprávou a dezinformací, nebo mezi novinařinou a aktivismem. Jsem toho názoru, že i když mnohé v mediálním světě mohou zastat soukromá média, tedy zejména v oblasti zábavy a pop-kultury, veřejnoprávní rozhlas, televize a tisková kancelář mají smysl i v době inflace audiovizuálního obsahu. Jejich velkou výhodou je, že na rozdíl od soukromých stanic nepodléhají finančním tlakům, které by mohly ovlivňovat jejich výstupy.

U veřejnoprávních médií je pak důležité, aby byly skutečně veřejnoprávní, tedy aby reprezentovaly všechny názorové proudy ve společnosti, tedy i ty, kteří z nějakého důvodu nejsou slyšet. Aby nejenom plnily svou informační úlohu, ale také ve společnosti podporovaly vzájemnou úctu, respekt a poctivou debatu mezi názory. Česká televize není jenom často zmiňovaná publicistika, ale zároveň i instituce, kde mohou vznikat velké filmové projekty, komplexní dokumentární cykly, nebo programy, věnující se osvětlování pokřiveného zrcadla historie, jako je moje oblíbená série Historie.cs.

Paní Lipovská byla mé představě otevřená. Rada ČT řeší především otázky právní a ekonomické. Paní Lipovská byla navržena Českou biskupskou konferencí a po opakované debatě biskupy potvrzena pro svou odbornost a morální bezúhonnost. Jsem rád, že mohu i po dnešním setkání svědomitě prohlásit, že si za svým rozhodnutím jako jeden z biskupů podpořit paní Lipovskou pevně stojím.

Dominik kardinál Duka