Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K úmrtí Františka Šedivého

K úmrtí Františka Šedivého

V úterý 23. února 2021 zemřel ve věku 93 let dlouholetý předseda Klubu dr. Milady Horákové František Šedivý.

26. února 2021
Vyjádření / Dopisy

 

Chtěl bych touto cestou vyjádřit svůj smutek nad odchodem člověka pevných morálních zásad, který se nesklonil před totalitními ideologiemi 20. století.

František Šedivý byl synem českosloveného legionáře a pojmy jako vlast a národ mu nebyly jenom prázdými termíny, ale něčím, v čem byl vychován a čím žil. Po komunistickém puči v roce 1948 se postavil na stranu svobody. Proto se brzy ocitl ve vězení, spoluvězněm mu byl například i arcibiskup Karel Otčenášek.

Po celou dobu jsme se setkávali na připomínkách totalitního bezpráví, ať už na ďáblickém hřbitově, v jáchymovském pekle, na Hostýně při pouti příslušníků PTP. Ve Františkovi Šedivém se loučíme s aktivním členem muklovských solečností, který do konce svého života usiloval o zachování paměti na komunistická bezpráví.

S modlitbou,
Dominik kardinál Duka