Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K útokům ve Francii

K útokům ve Francii

V reakci na teroristické útoky ve Francii proti sakrálním symbolům na konci října 2020 vyjadřuje kardinál Duka soucit s oběťmi a jejich blízkými.

31. října 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Dovolte mi, abych vyjádřil soucit s postiženými nejnovějšími teroristickými útoky ve francouzském městě Nice a Lyonu. Zvláště silně mě zasáhl příběh ženy, matky tří dětí, která se stala zcela bezdůvodnou obětí fanatického násilí. Myslím, že je třeba, abychom podobné útoky nebagatelizovali, ale zřetelně pojmenovali jejich příčiny. Poté můžeme hledat řešení.

Rád bych v této souvislosti upozornil na vyjádření předsedy francouzského episkopátu, arcibiskupa Moulins-Beauforta, který hovoří v souvislosti s útoky  o politické a náboženské patologii.

V modlitbě za všechny oběti, blízké a další postižené,

+Dominik kardinál Duka