Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K výročí úmrtí sv. Cyrila

K výročí úmrtí sv. Cyrila

Na den 14. února připadá výročí úmrtí věrozvěsta sv. Cyrila. V krátkém zamyšlení na něj vzpomíná kardinál Dominik Duka. 

14. února 2019
Vyjádření / Dopisy

 

Dne 14. února tohoto roku si připomínáme 1150 výročí úmrtí svatého Cyrila – Konstantina, muže, který spolu se svým bratrem, svatým Metodějem, jsou oněmi velkými dárci, kteří obohatili náš duchovní a kulturní život nejenom zvěstováním Božího slova, ale také překladem Písma Svatého. Jak víme z historie, sv. Cyril se nevrací na Moravu, umírá v Římě a téměř s papežskými poctami je pohřben v bazilice sv. Klimenta. 

Je důležité si připomenout, že právě v roce 1969 při tomto výročí díky Pražskému jaru se mohla uskutečnit velká pouť katolíků Československa do Říma, kde v samotné bazilice sv. Petra hlavním celebrantem této připomínkové bohoslužby byl papež, dnes svatý Pavel VI., a po jeho pravé straně koncelebroval kardinál Josef Beran. Této bohoslužby se zúčastnili i biskupové Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Byli přítomni i biskupové z emigrace, především východního obřadu, řeckokatolíci. Byl to poslední paprsek naděje na lepší formu uspořádání života církve v naší zemi, k čemuž však nedošlo. 

V letošním roce si připomínají, tak jako každý rok, výročí úmrtí sv. Cyrila především v Římě slovanské papežské koleje, v tomto roce předsedá kolej slovinská. Víme také, že ke vzpomínkové slavnosti dojde v březnu, kdy se do Vatikánu vydají delegace českého i slovenského parlamentu a zástupci episkopátu, aby si připomněli toto výročí, ale aby také oslavili pětadevadesáté narozeniny kardinála Josefa Tomka. 

Na Velehradě v bazilice sv. Cyrila a Metoděje bude v neděli 17. 2. v 10.00 hodin sloužit slavnostní bohoslužbu metropolita moravský arcibiskup Jan Graubner a mše svatá bude přenášena Televizí Noe. V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde máme nejstarší zpodobnění svatých Cyrila a Metoděje na vnějším triforiu, bude ranní bohoslužbu 14. února v 7.00 hodin celebrovat generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Zdenek Wasserbauer.

Připomínám tyto události, abychom si uvědomili nejenom naši historii, ale i veliký zápas o duchovní, politickou i kulturní svobodu v naší zemi.

 


Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský