Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Komentář k výročí teroristických útoků na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži

Komentář k výročí teroristických útoků na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži

V tradičním sobotním komentáři pro rádio Proglas pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka připomíná výročí útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži a připomíná události, které následovaly.

Audio
16. ledna 2016
Vyjádření / Dopisy

 

 

Milí přátelé, vážení posluchači Radia Proglas!

 

Před několika dny si lidé po celém světě, především však média a v nich vystupující komentátoři připomínali výročí teroristických útoků na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži. Je zajímavé, že oproti posledním masivním útokům v Paříži, kde zahynulo pře sto lidí, někteří lidé ve světovém tisku onen první útok přirovnávají k 11. září v USA ve smyslu velikosti dopadu, který událost měla. Jsme svědky toho, že evropská veřejnost po tomto útoku v časové linii nevnímá další souvislosti. Následuje totiž uprchlická invaze do samotné Evropy. A nevidíme nic jiné, než bezradnost Organizace spojených národů, stejně jako Evropské unie. Otázka jak vyřešit tento příliv uprchlíků výrazně Evropskou unii rozděluje. Myslím, že do popředí tak vystupuje nemateriální hranice mezi dvěma částmi Evropy. Především země Visegrádské čtyřky, s nimiž diplomaticky sympatizují i některé další země bývalého socialistického tábora mají pocit nerovnosti a zřetelně se vyslovují proti rozhodnutí většiny. Silvestrovská noc nejen v Německu ukázala, že legislativní postupy platné v jednotlivých zemích Evropy by neměly být zanedbávány. Mnohem naléhavěji vystupuje do popředí otázka celosvětové i celokontinentální odpovědnosti. Tato otázka musí mít humánní řešení, což neznamená diktaturu fundamentalistického laicismu, či militantního ateismu. Myslím, že redakce časopisu Charlie Hebdo se dostává za hranice nejen tolerance, ale vyvolává v této situaci stejné nebezpečí, jako extremistické, rasistické či šovinistické výkřiky a bojůvky, vyznávající v podstatě stejnou morálku, jako islámští fundamentalisté.

 

Budoucí řešení spočívá ve spojenectví těch, pro které je lidská důstojnost nemyslitelná bez svobody a odpovědnosti. Tato lidská důstojnost je nejvyšší hodnotou. Ti, kdo odmítají židovsko-křesťansko-antické skutečné hodnoty kultivované vědeckým bádáním, solidaritou a subsidiaritou musí prokázat i jednu ze základních ctností. Domnívám se totiž, že slovo ctnost souvisí se slovem „čest“. Naše Evropa nového tisíciletí budovaná i prvním Čechem a skutečným Evropanem svatým Vojtěchem spočívá na dvou základech: na víře a cti. Tato víra není žádným fanatismem, ani nemyslícím tradicionalismem, ale je hrdou ctí vyrůstající z vědomí smysluplnosti lidského života i lidské společnosti. Odpusťte mi jedno přirovnání: slavný film Šakal ukázal, že na generála Charlese de Gaulla bylo připravováno několik desítek atentátů. On sám nikdy neustoupil, neschovával se v zákopech, při obraně Varšavy bojoval proti bolševické agresi v Polsku, nevlezl pod lavici v katedrále Notre Dame, když otec Bruckberger zpíval Te Deum. Věřím, že pozorný a vnímavý posluchač si umí vše ostatní domyslet.

 

Pro Radio Proglas DD

 

Další odkazy:

Glosa k teroristickému útoku v Paříži

Evropské hodnoty