Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence Jejímu Veličenstvu Alžbětě II.

Kondolence Jejímu Veličenstvu Alžbětě II.

V reakci na úmrtí Jeho královské výsosti, prince Filipa II., vévody z Edinburghu, zasílá kardinála Duka k rukám britského velvyslance v ČR kondolenci britskému národu a Její Královské Výsosti Alžbětě II. 

9. dubna 2021
Vyjádření / Dopisy

 

His Excellence Nick Archer MVO
British Ambassador to the Czech Republic
British Embassy Prague
Thunovska 14
118 00 Prague

 

Vaše Excelence, Vážený velvyslanče Archere,

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil svou hlubokou soustrast lidu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, společenství Commonwealth, křesťanským bratřím a sestrám z Anglikánské církve, jakož i královské rodině a Jejímu Veličenstvu Královně Alžbětě II., choti zesnulé Jeho Královské výsosti, prince Philipa II., vévody z Edinburghu.

V princi Philipovi přichází Velká Británie o jeden z nejvýraznějších symbolů tradice královského dvora, příkladného manžela Její Královské Výsosti Alžběty II. i o skutečného vlastence, který s pokorou přijal úlohu, která mu byla uložena. Svůj vztah k vlasti dokázal vyjádřit skutečnými činy, jako když se účastnil bojů za Druhé světové války. Svou zem miloval a byl ochoten jí darovat to nejcennější, co měl: svůj život.

Chtěl bych všechen lid Jeho Královské Výsosti prince Philipa ujistit o své duchovní blízkosti, i o trvalé vděčnosti českého národa za opakovanou pomoc, které se našemu modernímu státu od panovníků Koruny svatého Eduarda po roce 1918 dostalo. Mám tu na mysli nejenom podporu při konstituci samostatného Československa po roce 1918, přijetí českých vojáků do řad Britských ozbrojených sil za druhé světové války, tak i podíl na porážce totalitních komunistických režimů po roce 1989, stejně jako pomoc při opětovném začleňování českých zemí do struktur západní Evropy, symbolizované oficiální mimo jiné i důležitou návštěvou královského páru v Praze a Brně v roce 1996. Za to vše patří Jeho Královské výsosti náš dík. 

Se smutkem v srdci,
+Dominik kardinál Duka