Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí Bohumila Svobody

Kondolence k úmrtí

Dne 30. června 2020 zemřel v Mukařově bývalý člen ilegální církve, novinář a politik Československé strany lidové, Bohumil Svoboda.

19. července 2020
Vyjádření / Dopisy

 

V nedávném čase jsme se rozloučili s PhDr. Bohumilem Svobodou, filmařem a někdejším pracovníkem a funkcionářem lidové strany. V posledních letech normalizace sehrál významnou jako člen vedení Československé strany lidové. Zároveň byl i spojkou pro tzv. církev v podzemí.

Dlouhou jsem se domníval, že zprostředkovával informace v době tzv. perestrojky, které měly vycházet přímo od pozdějšího premiéra Čalfy. Mohli jsme tehdy předat určité návrhy ke znění zákona o náboženské svobodě. Též se vyskytovala otázka návštěvy tehdejšího generálního tajemníka SSSR Michaila Gorbačova u kardinála Františka Tomáška, ke které nakonec nedošlo. Několik týdnů před smrtí jsem měl možnost s dr. Svobodou o těchto věcech hovořit. I v tomto vysokém věku měl velmi dobrou paměť a potvrdil mi, že on nebyl touto spojkou. Naopak jsme pohovořili o způsobu, jakým byl v kontaktu s Otou Mádrem.

Pan doktor Svoboda byl velmi aktivní ve společnosti přátel Karla IV. a vždycky připomínal vazbu mezi církví a císařem. Je autorem publikace o jeho osobě, stejně jako je autorem rozhovorů se zesnulým arcibiskupem a jeho spolužákem Karlem Otčenáškem.

Chtěl bych touto cestou vyjádřit zesnulému poděkování za jeho celoživotní práci a ujistit pozůstalé, že na něj ve svých modlitbách nezapomínám.

+Dominik kardinál Duka