Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí Jana Koblasy

Kondolence k úmrtí Jana Koblasy

V zahraničí zemřel jeden z velkých tvůrců naší kultury, sochař Jan Koblasa (5.10. 1932 Tábor – 3.10. 2017). Kardinál Duka zasílá kondolonční dopis pozůstalým.

10. října 2017
Vyjádření / Dopisy

 

Vážená paní,

            se smutkem, ale i nadějí ve vzkříšení jsem zaznamenal zprávu o úmrtí Jana Koblasy. Jistě bude vysloveno mnoho pochvalných slov o jeho působení v nejrůznějších oblastech kultury, především v oboru sochařském. Já chci vyzdvihnout jeho osobnost, nezlomnost, pracovitost a především víru. Není náhodou, že jako jeden z mála současných umělců měl možnost vytvořit dílo Vzkříšení, umístěné ve svatovítské katedrále v Praze.

            Přijměte, prosím, vyjádření mé upřímné soustrasti ze ztráty pana Koblasy. Rád bych Vás ujistil i o naději, že jej Bůh bude provázet a přijme do své náruče, kde bude očekávat slavné Vzkříšení.

            Váš

+Dominik Duka, arcibiskup pražský