Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí kardinála Františka Macharského

Kondolence k úmrtí kardinála Františka Macharského

V úterý 2. srpna 2016 zemřel emeritní krakovský kardinál Franciszek Macharski. Zveřejňujeme k tomu kondolenci kardinála Dominika Duky OP.

12. srpna 2016
Vyjádření / Dopisy

 

Jménem České biskupské konference, kněží a všech věřících v České republice bych rád vyjádřil s opravdovým pohnutím lítost s přáním upřímné soustrasti nad úmrtím bývalého krakovského arcibiskupa kardinála Františka Macharského, který může být právem nazýván naším přítelem. Podporoval úsilí o nápravu života církve v naší zemi, byl v pravidelném kontaktu s kardinálem Františkem Tomáškem, přijímal naše návštěvy v Krakově a stal se tak jedním z důležitých informátorů o životě církve v bývalém Československu pro papeže sv. Jana Pavla II. Podílel se i na přípravě a svěcení některých našich kněží, kterým nebylo možné vystudovat a stát se kněžími normální legitimní cestou v době komunistické diktatury.

 

Pro mne jako dominikána byla též radostná skutečnost, že zesnulý krakovský metropolita byl terciářem dominikánského řádu a velkým přítelem a podporovatelem tehdejšího polského dominikánského provinciála otce Michala Mroczkowského, který se zasloužil o existenci dominikánského řádu a jeho život v době totality v Československu, Maďarsku, ale také i v zemích bývalého Sovětského svazu. Jeho podpora se neuzavírala jenom na dominikány, ale pomáhal zprostředkovat pomoc, kterou nám poskytovala Kirche in Not (Církev v nouzi) se sídlem v Königsteinu. Svou osobností i úřadem tento muž Církve zaštiťoval a dával nám potřebnou autoritu pro přijímání této pomoci. Je neuvěřitelné kolik lidí, kolik institucí nám pomáhalo a kterým patří také i naše vděčnost. Ještě jednou velký dík zesnulému, ale především platí slova: Pán Bůh zaplať za vše! Deo gratias!

 

 

V Praze dne 3. srpna 2016

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský, primas český
a předseda České biskupské konference