Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí prof. Hledíkové

Dne 13. listopadu 2018 zemřela ve věku 80 let prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc., dlouholetá pracovníce Univerzity Karlovy.

14. listopadu 2018
Vyjádření / Dopisy

 

Se zarmouceným srdcem jsem přijal zprávu, že dne 13. listopadu 2018 zemřela prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc., významná církevní historička, dlouholetá pracovnice Univerzity Karlovy, a po roce 2002 akademická pracovnice na Katolické teologické fakultě UK.

Profesorka Hledíková byla stejně jako mnozí za komunistické diktatury v nemilosti režimu a v akademické práci jí nebylo umožněno plně rozvinout její intelektuální potenciál. Přesto si ale našla (stejně jako její spolužák Miloslav Vlk) cestu, jak se věnovat studentům i středověké histori. Mezi její nejvýznamnější díla bezesporu patří monografie pražských biskupů 14. století – Jana IV. z Dražic (1991), Arnošta z Pardubic (2008) a takřka dokončená o Janu Očku z Vlašimi. 

Nejenom za tohle velké dílo, ale i za vlídnost a obětavost ve vztahu ke studentům, oboru a akademické obci jí z celého srdce jménem České biskupské konference, věřících i jako Velký kancléře Katolické teologické fakulty děkuji.

Modlím se za pokoj její duše a útěchu pro její rodinu a všechny, které její smrt zarmoutila.

 

Kardinál Dominik Duka