Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence k úmrtí profesora Zahradníka

Kondolence k úmrtí profesora Zahradníka

Kardinál Duka zasílá kondolenci k úmrtí prof. Rudolfa Zahradníka (20. října 1928–31. října 2020), fyzikálního chemika, předsedy České učené společnosti a předsedy Akademie věd ČR.

4. listopadu 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Vážená zarmoucená rodino, příbuzní, přátelé,

 

dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil svůj soucit se ztrátou Vám blízkého a mě vzácného člověka. I pro mne je to smutná zpráva, protože jsem měl s profesorem Zahradníkem tu čest se několikrát setkat a vést rozhovor o vztahu víry a vědy. Oproti častému předsudku jsme často docházeli ke společnému závěru, že věda a víra nemusí nutně stát v rozporu, jako se spíše doplňují.

S Rudolfem Zahradníkem mne také pojilo zázemí rodiny Československého důstojníka. Rozumněli jsme si v otázce názoru na národ, vlast i nutnosti víry a pevných morálních zásad pro uchování naší identity. 

Pokud někde zazní sousloví "šlechtic ducha", vybavuji si právě profesora a nositele papežského vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, Rudolfa Zahradníka.

+Dominik kardinál Duka