Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence při zádušní mši za JUDr.  Jana Deckera

Kondolence kardinála Dominika Duky k úmrtí JUDr.  Jana Deckera

Ve věku 92 let zemřel dne 14. května 2020  účastník Pražského povstání, politický vězeň a poslední předseda Svazu Pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací ČR Jan Decker. Kardinál Duka zasílá při příležitosti zádušní mše 9. června 2020 kondolenci.

9. června 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině zesnulého předsedy PTP, pana doktora Jana Deckera. Přiznám se, že mi bude chybět na setkáních PTP ve Svaté Dobrotivé. Byl to muž, který si zaslouží hlubokou úctu za svoji věrnost, ale také za svoji noblesu i schopnost velkodušnosti. V jeho projevech vždy zazněla pravdivá a upřímná kritika totalitarismu rudé barvy. Na druhé straně ovšem dokázal vždy vystupovat s pocitem určité pokory i schopnosti odpuštění. Myslím, že jemu skutečně patří hold pravé úcty a vědomí, že lze odpustit, ale nelze zapomenout.

Dominik kardinál Duka
Arcibiskup pražský