Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kondolence pozůstalým Ladislava Hejdánka

Kondolence rodině Ladislava Hejdánka

Kardinál Dominik Duka vyjadřuje soustrast zemřelému profesorovi Evangelické teologické fakulty, filozofovi Ladislavu Hejdánkovi (10. května 1927 - 27. dubna 2020).

28. dubna 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Se smutkem jsem přijal zprávu o odchodu Ladislava Hejdánka, filozofa a profesora Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity.

S profesorem Hejdánkem jsem se poprvé setkal prostřednictvím Václava Bendy a Jiřího Dientsbiera. Byl to člověk, který se při dialogu uměl poctivě ptát a tázal se tak dlouho, dokud nebyla jeho touha po nalezení pravdy naplněna. Jeho bytové semináře v 80. letech, inspirované pověstnými dialogy v pražských Jirchářích, byly v době normalizačního bezčasí jedním z mála míst, kde se neuplatňovala jen jediná, oficálními místy povolená pravda.

Vyjařuji jeho kolegům, pozůstalý i přátelům hlubokou soustrast a zesnulému Ladislavovi Hejdánkovi velkou úctu za dosažené celoživotní dílo.

+Dominik kardinál Duka