Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Kondolence pozůstalým Ladislava Hejdánka

Kondolence rodině Ladislava Hejdánka

Kardinál Dominik Duka vyjadřuje soustrast zemřelému profesorovi Evangelické teologické fakulty, filozofovi Ladislavu Hejdánkovi (10. května 1927 - 27. dubna 2020).

28. dubna 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Se smutkem jsem přijal zprávu o odchodu Ladislava Hejdánka, filozofa a profesora Evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity.

S profesorem Hejdánkem jsem se poprvé setkal prostřednictvím Václava Bendy a Jiřího Dientsbiera. Byl to člověk, který se při dialogu uměl poctivě ptát a tázal se tak dlouho, dokud nebyla jeho touha po nalezení pravdy naplněna. Jeho bytové semináře v 80. letech, inspirované pověstnými dialogy v pražských Jirchářích, byly v době normalizačního bezčasí jedním z mála míst, kde se neuplatňovala jen jediná, oficálními místy povolená pravda.

Vyjařuji jeho kolegům, pozůstalý i přátelům hlubokou soustrast a zesnulému Ladislavovi Hejdánkovi velkou úctu za dosažené celoživotní dílo.

+Dominik kardinál Duka