Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Odpověď na dopis docenta Vašíčka

Odpověď

Reakce kardinála Dominika Duky OP na kritický dopis docenta Vašíčka ohledně kázání při mši svaté k repatriaci kardinála Berana ve Svatovítské katedrále.

26. dubna 2018
Vyjádření / Dopisy

 

Pane docente Vašíčku,

obdržel jsem Vaše stanovisko k mé promluvě při svatovojtěšské bohoslužbě spojené s návratem kardinála Josefa Berana do vlasti a do „jeho katedrály“, jak ji nazýval, sv. Víta.

Pozorně jsem si přečetl Váš e-mail a dovolte vyjádřit můj údiv nad jeho obsahem. Z počátku jsem se domníval, že jste také pozorně naslouchal projevu pana prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana na sjezdu Vaší strany.

Byl to zcela jistě ojedinělý projev k zamyšlení se nad cestou KSČM po listopadu 1989.

Sleduji-li rétoriku Vašich soudruhů, pana Grebeníčka, paní Semelové, pana Skály (mimochodem kandidáta na předsedu KSČM) a dalších, nepozoruji, že by došlo k přerušení v rétorické rovině Vaší kontinuity s KSČ.

Spíše bych očekával projev pokání, který by byl formulován i členy sjezdu jako omluva za do nebe volající projevy nespravedlnosti, porušování lidských práv vůči osobě kard. Berana a zhodnocení kroků strany v 50. letech.

Toho jsem se nedočkal. Skutečnost, kterou jsem zmínil - přítomnost hlavy státu na Vašem sjezdu - ukazuje nepoučitelnost a ambicióznost politiky KSČM.

Jak jsem zdůraznil v závěru své promluvy, nesoudil jsem a neodsuzoval jsem. To patří jiným: historikům, právníkům a příslušným institucím, které by měly také jednat ve chvílích, kdy je porušován zákon, který se dotýká zločinů, které byly spáchány v době obou diktatur.

Prosím Vás o to, abyste nezaujímal uraženecký postoj, ale postoj, který by měl harmonizovat s Vaším humanitním vzděláním.

Určení Vašeho e-mailu činí z tohoto textu nikoliv text soukromý, ale jakýsi politický manifest, a proto mi dovolte, abych tuto odpověď Vám zveřejnil.

 

S pozdravem

kardinál Dominik Duka
arcibiskup pražský

 

Související:

Dopis Kardinálovi ČR (Doc. PhDr. Emil Vašíček CSc)