Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Odpověď pro Týdeník Respekt stran nominace Hany Lipovské

Odpověď pro Týdeník Respekt stran nominace Hany Lipovské

Dne 14. dubna 2021 vznesla redaktorka Týdeníku Respekt Ivana Svobodová dotaz ke kardinálu Dukovi na okolnosti nominace Hany Lipovské do Rady ČT. Odpoveď, která nebyla dodnes zveřejněna, uvádíme v původním znění.

18. května 2021
Vyjádření / Dopisy

 

Respekt: Jak se prosím zrodila povědomost pana Dominika Duky o Haně Lipovské, zkrátka jak Dominik Duka paní Lipovskou poznal, jak se našli? Mnoho už bylo popsáno a vím, že pan Dominik Duka již sdělil, že roli hrálo ctihodné rodinné zázemí paní Lipovské, ale zajímá mě, jak ji sám poznal před její nominací. Zkrátka se snažím si představit, jak se konkrétně stane, že se člověk dostane až k povědomosti kardinála. 

 

Kardinál Duka: Paní Hana Lipovská byla v katolickém prostředí známa dlouho předtím, než se začala ucházet o místo v Radě České televize. Přednášela na Akademických týdnech, vystupovala ve vzdělávacích pořadech televize Noe, v prostředí charitativních organizací byla známa svými dobročinnými aktivitami a nezištnou pomocí potřebným.    

Při její nominaci rozhodlo nejen to, že pochází z velmi dobrého, křesťansky založeného rodinného prostředí, ale především vynikající reference o jejím odborném zázemí: je členkou České společnosti ekonomické, Jednoty českých matematiků a fyziků a The American Economic Association. Za svou práci obdržela i několik akademických ocenění, včetně Ceny prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let.

Do její práce v Radě České televize nijak nezasahujeme. Není úkolem církve kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií ani mechanismy jejich vnitřního fungování. Nemáme do těchto záležitostí vhled, a proto také spory mezi jednotlivými členy Rady ČT či jejich spory s vedením České televize nekomentujeme.  

Je nám líto, že od svého nástupu do Rady ČT musí čelit nevybíravým osobním útokům. V této souvislosti bychom rádi připomněli slova prezidenta T. G. Masaryka, který říkal, že bez slušnosti a zbožnosti není demokracie možná.