Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Ohlédnutí za Noci kostelů a Dny víry

Ohlédnutí za Noci kostelů a Dny víry

Noc kostelů se stala mezi veřejností velice populární. Letos na ni v pražské diecézi navázal evangelizační program Dny víry. Jak úspěch akcí hodnotí kardinál Dominik Duka v pravidelném komentáři na Radiu Proglas 6. června 2015?

Audio
6. června 2015
Vyjádření / Dopisy

Vážení posluchači Radia Proglas, milí přátelé,

 

            v nedávných dnech jsme se asi mnozí zúčastnili tzv. Noci kostelů, krásné iniciativy, kterou začali v sousedním Rakousku a pokud vím, do naší země ji přivezli věřící z brněnské diecéze. Dnes už je samozřejmostí na celém území naší vlasti a toto otevření kostelů veřejnosti s nádechem romantiky, protože se jedná o noc, přitáhne vždy zástupy návštěvníků.  Letos už se zapojilo 1483 kostelů a sborů, jde tedy o akci ekumenickou a dosavadní počty svědčí o velkém zájmu o koncerty, prohlídky kostelů, přednášky a vše, co se při Noci kostelů děje. Možná, že někomu přijde trochu pošetilé běhat v noci s baterkou po kostelní půdě a prohlížet si barokní trámy. Říkáme si často, že lepší by bylo, aby stejní návštěvníci přišli na mši svatou, nebo alespoň na bohoslužby o Vánocích a Velikonocích. Ale Noc kostelů právě k tomu směřuje. Existuje dnes velká řada lidí, kteří nikdy v kostele nebyli a přece si rádi poslechnou zajímavou hudbu, podívají se na kostelní věž či do krypty. Nemějme jim za zlé, že vnímají kostely tak trochu jako turistický cíl, jako kuriozitu. Vždyť jsme se často svou uzavřeností přičinili o podobný pohled. Dnes chceme otevřít nejen dveře kostelů, ale především svá srdce. Chceme pozvat své přátele a bližní do jakéhosi „zákulisí“, do kuchyně, kam se v domácnosti návštěvy nezvou. Je to výraz nejvyšší důvěry. A zdá se, že tato otevřenost přináší své plody. Mnozí návštěvníci toho využijí, aby si třeba poprvé v životě promluvili s knězem a zjistili, že je to docela obyčejný a často zajímavý člověk. Mohou vypátrat smysl různých obřadů, které si jim zdají málo srozumitelné, když několikrát za život navštíví svatbu, křtiny či pohřeb.

 

Záznam pořadu:

 

 

            Podobná snaha otevřít se světu vedla letos pražskou arcidiecézi k celému týdnu, který byl nazván Dny víry. Jeho motem bylo „Dotknout se hloubky“. Lidé mohli přijít na festival filmů s křesťanskou tematikou, na koncerty zahraničních i našich předních umělců, na přednášky, diskusní večery. Více jak tři sta příležitostí v kostelech, sborech, na farách umožnily mnoha lidem poznat o něco blíž naši víru, naše uvažování., možná i trochu zbourat některé mylné předsudky.

 

            Do těchto Dnů víry se také šťastně zapojila další iniciativa, nazvaná Boží umění. Deset předních českých a slovenských výtvarníků s mezinárodní pověstí vystavilo svá díla moderního duchovního umění v deseti pražských kostelech. I tato díla přitahují po celý měsíc návštěvníky, kteří by jinak možná do kostelů stěží zavítali a pro běžné návštěvníky bohoslužeb ukazují, že existuje i jiné umění, než všudypřítomné baroko. Dialog mezi náboženstvím a uměním pokračuje i v nových staletích jiným způsobem, než to bylo za Michelangela. Zajímavostí možná je i to, že zatímco církev vždy bývala podporovatelkou umění, tuto výstavu podpoříli mecenáši ze světa odlišného od světa náboženství. A já jsem si u příležitosti setkání s nimi uvědomil, jak mnoho tito naši spoluobčané stojí o zakotvení svých životů i životů svých dětí právě v tom, co je přesahuje, co je, jak se říká, nad námi.

 

            Mám radost, že všechny tyto iniciativy otevírají naši církev společnosti a doplňují tak obraz o ní, médii často podávaný jednostranně. Podobně jako naše výtečné výsledky ve středním školství, v péči o staré a nemocné a  umírající, může být i Noc kostelů, Dny víry či výstava Boží umění klíčem, který otevře srdce našich bližních a ukáže přitažlivost Boha.

 

Pro Radio Proglas: Dominik Duka

Příspěvek nahrán pro Radio Proglas. Vysílá se pravidelně v sobotu v 7.30 a 18.20, reprízuje v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.