Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Poděkování za rekordní tříkrálovou sbírku 2019

Poděkování za rekordní tříkrálovou sbírku 2019

Pražský arcibiskup a biskupský vikář pro diakonii P. Balík vyjadřují poděkování všem dobrovolníkům a pracovníkům charity za zdárný průběh letošní Tříkrálové sbírky.

15. února 2019
Vyjádření / Dopisy

 

Milí kněží, rodiče, děti, pracovníci charit, katecheti a učitelé, 


Tříkrálová sbírka, která je příležitostí k solidaritě s potřebnými, se stala již tradicí. Avšak její konání vyžaduje angažovanost mnoha lidí dobré vůle, bez které by se konat nemohla. Rádi bychom vám, kteří jste nabídli svůj čas pro její konání, vyjádřili vděčnost. 


Je pro nás radostí vidět, že je sbírka čím dál více obohacována různými doprovodnými programy, jako jsou tříkrálové průvody v Praze, Příbrami a Kladně, koncerty či zpívání koled a podobně. Je pěkné, že se do sbírky jako dobrovolníci zapojují i ti, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb. 
Víme, že vybírání na potřebné není snadné a možná se některé skupiny koledníků setkají i s odmítnutím, ale bohudíky naprostá většina lidí koledníky přijímá s laskavostí a otevřeným srdcem. Díky vám je Tříkrálová sbírka zdařilou akcí církve, která umožňuje překročit práh kostelů a spolupracovat s naší společností pro dobro celku. 


V pražské arcidiecézi bylo letos do téměř dvou tisíc pokladniček vybráno 7 793 276 Kč. Z těchto peněz bude podpořeno mnoho projektů nejen v zahraničí, ale i v našem regionu. 


Vnímáme, že sbírce věnujete velké úsilí, proto se biskupové rozhodli, že se příští rok osobně více zapojí a během sbírky navštíví více míst, aby vyslali koledníky a zúčastnili se doprovodných programů. 
Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli. 


kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský
ThDr. Jan Balík, PhD., biskupský vikář pro diakonii

Více informací:
Web Tříkrálové sbírky - výsledky