Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Pozdrav 9. Legionářskému marši

Pozdrav 9. legionářskému marši

Kardinál Dominik Duka zasílá zdravici k 9. legionářskému marši na vrch Polední, který se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení Československé obce legionářské.

29. května 2021
Vyjádření / Dopisy

 

Milí přátelé, bratři z Československé obce legionářské a z Klubu českých turistů Moravskoslezska,

Chtěl bych Vás všechny při příležitosti vašeho setkání a pochodu na vrchol Polední – po vojensku nazvaného jako Marš, srdečně pozdravit a takto na dálku se s vámi při oslavách 100. Výročí Československé obce Legionářské spojit.

Československá legionářská obec vznikla v důsledku jednoho z nejstrašnějších konfliktů, který náš svět poznal. Vznikla, aby uchovala v paměti, co se stalo, aby dala hlas těm, kteří se stali aktéry, aby mohli dosvědčit svou upřímnou víru v ideály, pro které tito stateční muži – a mnohdy i ženy – bojovali. Myslím, že velmi dobře rozumíte slovům apoštola Pavla a běžíte svůj závod naplno, vždy s vírou ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství. Bez tohoto zápalu bychom se nikdy nemohli postavit zločinným totalitám v rámci prvního, druhého, ale i třetího odboje.

Patřím už ke generaci, která je pomalu na odchodu, ale když vidím svět okolo sebe, tak vás mladší, především z řad českých turistů prosím: Tváří v tvář skutečnosti, vydejte se na cestu nenásilného čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti manipulacím, malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct „Ne“ lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí, stejně jako všem maškarádám zla, jak snahu o převracení přirozeného řádu světa kdysi příznačně nazval brněnský kněz Dominik Pecka. Chci vás vyzvat, pokračujte v péči o děti a mladou generaci, aby se učila odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, ani rodinné soužití. Zkrášlujte naše lesy, připravujte stezky, aby si i mladší lidé uvědomili, jak vypadá jejich vlast. A aby pochopili, co to slovo znamená. Řekněme naší každodenní drobnou prací a našim spojenectvím “Ne” budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti, tedy v důsledku bez jakékoliv identity. Řekněme dost řečem o Rodiči 1 a Rodiči 2 či jak to novodobí ideologové chtějí nazývat. Uvědomme si, že jsme muži a ženy, potomci konkrétních otců a matek, kteří za naši vlast mnohdy i umírali. Tuto skutečnost žádný zákon, ani sebezákeřnější ideologie nezmění.

Mějme rovněž na paměti, že i kdyby všechny zákony světa selhaly, pak jeden bude platit vždy. Je to zákon Ježíše Krista, zákon lásky k Bohu a člověku, který se prokazuje tím nejvyšším demokratickým principem: „Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili“. K tomuto nesnadnému cíli, prosím přijměte mé požehnání.

S přáním zdaru akce,
+Dominik kardinál Duka