Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Škola volá - pozdrav ČBK pedagogům

Škola volá - pozdrav ČBK pedagogům

V den zahájení nového školního roku zasílá kardinál Duka za celou Českou biskupskou konferenci přání České a pozdrav k zahájení školního roku 2016–2017

1. září 2016
Vyjádření / Dopisy

 

Vážení ředitelé a ředitelky našich škol,

členové pedagogického sboru,

žáci a studenti nejen církevních škol,

 

obracíme se na vás všechny  jako biskupové Čech, Moravy a Slezska abychom vám popřáli hodně síly, tvůrčího elánu i trpělivosti. To vše je třeba, abyste zvládli všechny úkoly, které Vám nový školní rok přinese. Úkoly ovšem nebudou jenom pro žáky, ale i pro jejich vychovatele, pedagogy. To znáte z let minulých a ze svých zkušeností. Začínáte 1. září, v den, který je také i výzvou k tomu, abychom vzdali díky a vyjádřili obdiv kráse přírody, o kterou máme pečovat s láskou. Rádi bychom vám, pedagogům, poděkovali za vykonanou práci, ale také za  studijní úspěchy vašich svěřenců.  Nejen že vzděláváte, ale spolu s rodiči také vychováváte novou generaci. Je to úkol těžký, náročný, složitý, ale i radostný pro každého, kdo nějakým způsobem může být nablízku mládí, formovat a doprovázet své žáky, kteří se i po letech ke svým pedagogům hlásí.

 

Věříme, že k výchově dalších generací, životních hodnot a postojů má co říci i církev. Stojíme o spolupráci, kterou nabízejí kroužky či výběrový předmět náboženské výchovy respektive katecheze na základě zájmu rodičů či jejich zákonných zástupců.

 

Ať vás všechny ve vaší záslužné práci provází Boží požehnání, dávající práci smysl a přinášející z ní radost.

 

Jménem České biskupské konference

+Dominik kardinál Duka OP