Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Společné stanovisku předsedy a místopředsedy ČBK k návrhu na vyznamenání kardinála Vlka

Společné stanovisku předsedy a místopředsedy ČBK k návrhu na vyznamenání kardinála Vlka

Předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP a místopředseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vydávaj společné stanovisko k návrhu Poslanecké sněmovny na vyznamenání kardinála Miloslava Vlka.

9. června 2017
Vyjádření / Dopisy

 

Česká biskupská konference uvítala iniciativu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která navrhuje mezi jinými k vyznamenání prezidentu republiky kardinála Miloslava Vlka. Tento způsob návrhu vyznamenání je zcela v duchu zákona o udělování státních vyznamenání, je však podle něj v kompetenci prezidenta republiky, který z návrhů přijme, či koho dalšího navrhne sám na vyznamenání. Tyto definitivní návrhy pak podléhají kontrasignaci předsedy vlády ČR. Jako zástupci katolických věřících jsme vždy potěšeni, když je vyznamenán člověk, který osvědčil svou víru i občanské postoje a ukázal tak svým spoluobčanům dobrý příklad života.

Dominik Duka OP, předseda ČBK

Jan Graubner, místopředseda ČBK