Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Stanovisko ČBK k projednávané novele zákona o exekutorech

Předseda ČBK Dominik Duka se vyjadřuje k aktuálně projednávané novele zákona o exekucích.

1. února 2020
Vyjádření / Dopisy

 

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává novela zákona o exekutorech, která může přispět ke zlepšení situace těch nejchudších lidí, kteří jsou stiženi exekucí. Vítáme tuto iniciativu, která jde napříč politickým spektrem. Z hlediska práv a rovného postavení těch nejchudších podporujeme zejména princip teritoriality, kdy je první exekuce přidělena soudem na základě místní příslušnosti dlužníka. Dále považujeme za nutné nastavit systém tak, aby lidé v exekuci mohli legálně pracovat a exekuční proces je od legální práce neodrazoval, protože práce náleží k důstojnosti člověka. Je nezbytné snížit celkové náklady exekucí, protože právě ty dopadají nejvíce na chudé rodiny. Za naprosto nepřípustné považujeme jakékoliv exekuce na dítě. Aby bylo dosaženo těchto cílů, jejichž společným znakem je úcta k člověku, je nezbytně nutné odstranit z exekučního řádu jakékoli tzv. tržní prvky a obchodní soutěž mezi exekutory a důsledně se držet úředního pojetí výkonu exekuční činnosti. Pevně doufáme, že se podaří najít takové řešení, které umožní vést důstojný život těm, kteří se z různých důvodů dostali do exekuční pasti, ze které není za současné zákonné situace žádného úniku.

 

Kardinál Dominik Duka OP
předseda ČBK