Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Upozornění na dokument o rodině

Kardinál ocenil

V souvislosi s probíhajícími snahami o uzákonění možnosti uzavírat plnohodnotné manželství pro stejnopohlavní páry upozorňuje kardinál Dominik Duka na on-line dokument, vytvoření sdružením Aliance pro rodinu.

6. prosince 2018
Vyjádření / Dopisy

 

Rád bych upozornil na dokument, který vyvrací nyní často opakovaný (a mylný) argument, že "manželství pro všechny je fér", že se jedná jen o drobnou úpravu, která nikomu neublíží ale jiným pomůže, nebo že dětem bude s rodiči stejného pohlaví stejně dobře (či snad i lépe), než v klasických rodinách či ústavech (mýtus dětských domovů plných nešťastných dětí na svém blogu velmi zdařile vyvrací Tomáš Zdechovský - https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=672899).

Dokument však upozorňuje na něco daleko závažnějšího: ve skutečnosti jsme svědky salámové metody, která započala již při schvalování zákona o registrovaném partnerství v roce 2006 a jejímž cílem je skrytá převýchova společnosti v náhledu na rodinu a lidský život celkově. Nyní je ve hře daleko více, než pouhá právní úprava vztahu dvou lidí: prosazení adopcí dětí stejnopohlavními páry a následné otevření možnosti masového kšeftu s lidskými bytostmi prostřednictvím tzv. náhradního mateřství. Dítě se tak nestává darem, ale lidským právem, nárokem, předmětem uspokojení touhy dospělých lidí.

Smyslem experimentu, vzpírajícího se nejenom přírodním zákonům, ale i obyčejnému zdravému rozumu není usnadnění života jedincům s opačnou orientací (kteří to zcela jistě nemají jednoduché), ale naprosté vyprázdnění a opětovné naplnění pojmů "člověk" a "lidská důstojnost" jiným obsahem, než který jim po staletí přisuzujeme (kdo zná středověké spory o definici osoby, autonomního já či vědomí ví, o jak zásadním tématu je zde řeč).

Podobně jako papež František nechci být ten, který by na základě sexuální orientace soudil. Je však mou povinností pozdvihnout svůj hlas vždy, když je pod maškarádou pseudovědeckých tvrzení ohrožena důstojnost lidského života. Společenského inženýrství jsme si v minulém století zažili více než dost - výsledek snad netřeba opakovat.

Velmi děkuji ALIance Pro ROdinu a dalším za přínosný dokument (byť na něj zcela jistě na rozdíl od iniciativy "Jsme fér" nečerpali žádný grant).