Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Vánoční pozdrav kardinála Duky

Vánoční pozdrav kardinála Duky

Při příležitosti vánočních svátků kardinál Duka oslovil dopisem kněze, jáhny a jejich spolupracovníky aby jim poděkoval za jejich dosavadní službu.

25. prosince 2014
Vyjádření / Dopisy

Milí spolubratři,

 

blíží se Vánoce a svátek sv. Silvestra, papeže, prvního papeže svobodné církve, církve po Milánském ediktu, který byl současně ediktem o částečném odškodnění a restituci zabaveného majetku jak církvi, tak křesťanům. Můžeme se ohlédnout za uplynulým rokem a především poděkovat. Myslím, že nikdo z nás nemůže pochybovat o tom, že největší událostí byla připomínka 25 let od nabytí svobody, která dovolila celé naší společnosti, tedy celému národu, v duchu svatováclavské tradice, můžeme říci rodině sv. Václava, obnovit všechny potřebné nástroje svobodného života, jak v oblasti státní, kulturní, ekonomické, politické, ale také i náboženské. To vše znamenalo pro nás 25 let obnovy církevního života, jak v oblasti diecézních struktur, farností, řeholních domů, církevního školství, sociální a zdravotní péče. Víme, že naše Charita, jako i církevní školství dokázalo především navenek celé společnosti, že nejsme ti, kterými je možno opovrhovat, považovat za párie, bez nároku na uplatňování lidských práv a svobod. A tak bych chtěl zopakovat slova prezidenta Václava Havla: „Děkujeme Ti, Anežko!“ To byl také důvod oslav 15. listopadu v katedrále sv. Víta za předsednictví mimořádného legáta papeže Františka, kardinála státního sekretáře Pietra Parolina. Myslím, že to byla důstojná příprava, jak pro závěr roku, tak i pro vstup do požehnané doby adventní.

 

V závěru roku bych rád popřál nejen Vám, ale i Vašim spolupracovníkům, jáhnům, pastoračním asistentům, katechetům, katechetkám, všem, kteří pomáhají církvi žít plný duchovní a liturgický život v naší zemi. Kéž Vánoce roku 2014 jsou obnovením naší naděje v toho, který nám ukazuje cestu a je světlem pro náš každodenní a někdy ne vždy snadný život. Jeho požehnání, požehnání Toho, který se z lásky k nám stal jedním z nás, novorozeného Ježíše Krista, ať zůstává s Vámi. Toto je moje vánoční přání spolu s otci biskupy Václavem a Karlem, jako i otcem generálním vikářem Michaelem Vám a Vašim rodinám.

Dominik kardiná Duka, OP,

arcibiskup pražkýa primas čský