Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Věda a víra

Věda a víra

O jedné ze zkušeností učiněných během evangelizační akce Dny víry v Praze uvažuje v aktuální glose 13. června 2015 pro Radio Proglas pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. 

13. června 2015
Vyjádření / Dopisy

Milí přátelé, vážení posluchači Radia Proglas!


Ještě jednou se chci vrátit ke Dnům víry, které v ekumenické spolupráci probíhaly celý týden v pražských farnostech a sborech. Úctyhodná nabídka víc než tří set padesáti různých programů dala možnost každému, aby si našel „svůj“ koncert, přednášku, výstavu, diskusi a hlavně aby mohl pozvat sousedy a přátele, kteří běžně do kostela nechodí.


S překvapením jsme zjistili, že většina akcí měla vyšší než poloviční návštěvnost vzhledem ke kapacitě sálů či kostelů. Nemenším překvapením bylo pro mne i to, že hodně lidí věnovalo pozornost tématu „věda a víra“, tedy tématu, které není snadné ani pro přednášející, ani pro posluchače. Sám jsem byl přítomen vystoupení pana doktora Jiřího Grygara, kterého asi většina lidí zná z televize, rozhlasu a dalších sdělovacích prostředků jako popularizátora astronomické problematiky. Tady mohu říci, že pan Grygar naprosto splnil i předčil moje očekávání. Jeho vědecká erudice kombinovaná s pedagogickými schopnostmi dokázala vysvětlit srozumitelně i velké astronomické záhady. Druhým z řady zajímavých popularizátorů vědy byl dr. Pleskot, mladý vědec, který ve svých čtyřech vystoupeních pokaždé přitáhl více než 200 posluchačů, třetina z nich nebyli žádní, jak se říká, kosteloví lidé. Možná byl až sám trochu překvapený zájmem, kterého se mu dostalo. Na stránkách strašnické farnosti bude záznam jeho vystoupení vyvěšen a tak se dostávám k tomu, že řada iniciativ zanechala v návštěvnících pěkný dojem, ale mnohé z nich budou pokračovat právě třeba možností přehrát si je v archivu farností na internetu. 
  
Jsem rád, že se tak lidé z našeho okolí mohli setkat s církví, která je tvořena běžnými lidmi, ale i velkými umělci či vědeckými kapacitami a zažili tak svědectví církve, která patří neodmyslitelně do této společnosti. Ve zvláštním městském prostoru, který je dosti anonymní, zažili návštěvníci našich kostelů a sborů jakési sousedské vztahy, lidský a osobní přístup. Tyto dny se připravovaly téměř dva roky a iniciativa vyšla od katolické církve, je ale velmi potěšitelné, že se zapojily i další církve v naší zemi a znovu jsme ukázali, že umíme jako ekumenické společenství držet pohromadě právě v roce, kdy vzpomínáme smrti Mistra Jana Husa.


A vlastně ještě jednu zkušenost jsem si odnesl ze Dnů víry: potvrdilo se, že většina novin nemá zájem referovat o takovýchto událostech. Snad že tam nedošlo k žádnému neštěstí, nezřítila se tribuna, lidé nebyli odváženi na záchytku, nebyli zdrogovaní. Dnes,když jsme prakticky od rána do večera vystaveni podrobnému zpravodajství o přírodních katastrofách, válkách, krizích a toužíme po dobrých zprávách, naše „sedmá velmoc“ o ně nemá zájem. Ale ona je to ve skutečnosti výzva každému z nás: my přece šíříme po světě onu dobrou zvěst, které se říká evangelium. Je to zpráva o tom, že Bůh nás má rád. A o lásce se jistě hodnověrněji a lépe mluví osobně, než na stránkách novin.

 
Pro Radio Proglas: Dominik Duka

Příspěvek nahrán pro Radio Proglas. Vysílá se pravidelně v sobotu v 7.30 a 18.20, reprízuje v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.