Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Vzpomínka na kardinála Grocholewskiho

Vzpomínka na kardinála Grocholewskiho

Kardinál Duka se v krátké vzpomínce ohlíží za zesnulým kardinálem Grocholewskim (+17. července 2020), bývalým prefektem Kongregace pro katolickou výchovu a velkým kancléřem Papežské univerzity Gregoriana.

21. července 2020
Vyjádření / Dopisy

 

Zesnulý polský kardinál Grocholewski měl vřelý vztah k České republice. Tento vztah se začal budovat od chvíle, kdy se stal hlavou vatikánské církevní justice; byl to právě on, kdo měl mimořádnou zásluhu na obnově církevního soudnictví v naší zemi po listopadu 1989. Později pan kardinál přešel do úřadu prefekta pro katolickou výchovu, což je jakési vatikánské ministerstvo školství, a spolu s ním jsme pak projednávali i různé otázky týkající se školství. Kardinál Grocholevski má rovněž velikou zásluhu na stabilizaci pražské Katolické teologické fakulty. Myslím, že mu vděčíme za to, že s teologická fakulta mohla plně zařadit do rámce věhlasné Univerzity Karlovy. Rád bych připomenul, že spor, který se tehdy řešil, dokázal zvládnout s noblesou, neboť dokázal ocenit i kvality dnes už zesnulého Václava Wolfa, jemuž vzkázal: „Velice si vážím kněze Václava Wolfa, respektuji profesora Václava Wolfa, ale na úřad děkana je třeba vybrat novou osobnost, která by dokázala čelit výzvám, před nimiž dnes fakulta stojí.“ 

+Dominik kardinál Duka