Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

45. let kněžství Dominika Duky

45. let kněžství Dominika Duky

Před 45. lety byl v Litoměřicích z rukou kardinála Štěpána Trochty vysvěcen na kněze řádu bratří kazatelů nynější pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.  

22. června 2015
Arcibiskup v médiích

Ke své budoucí kněžské službě se kardinál Duka rozhodl už poměrně v mladém věku. "Na kněžím a církvi celkově mě už od raného mládí fascinovala kombinace vzdělanosti a tradice", vzpomíná kardinál Duka na počátky duchovní dráhy. V uskutečnění jeho snu mu ale nějakou dobu neumožňoval totalitní režim, zvláště pak kvůli kádrovému škraloupu otce kardinála Duky, který byl jako důstojník prvorepublikové armády režimem jako nepohodlná osoba vězněn.

 

V r. 1965 po dlouhých průtazích byl kardinál Duka s odvoláním přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do tajného noviciátu dominikánského řádu vstoupil 5. 1. 1968 a 6. 1. 1969 složil časné sliby. Kněžské svěcení přijal 22. června 1970 z rukou kardinála Štěpána Trochty. Přestože mu jeho kněžské povolání způsobilo ústrky ze strany totalitního režimu, nechal se několikrát slyšet, že "ani jako člověk, ani jako kněz nikdy svého rozhodnutí ani na vteřinu nelitoval". Pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze (Chlum svaté Máří, Jáchymov, Nové Mitrovice). 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu.  

 

V r. 1975 odňat státní souhlas k duchovní správě, pracoval pak 15 let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Od r. 1975 do r. 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé generace na celém území Československa. V r. 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě. V letech 1981-1982 uvězněn v Plzni – Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat, aktivitu a spolupráci se zahraničím. Provinciálem Československé dominikánské provincie byl od r. 1986 do r. 1998. 6. června 1998 byl Svatým otcem Janem Pavlem II. jmenován sídelním biskupem královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Od roku 2010 působí jako pražský Arcibiskup a primas český. Na kardinála ho jmenoval papež Benedikt XVI. v roce 2012.

(jne)