Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Arcibiskup Celli navštívil Dominika Duku

Arcibiskup Celli navštívil Dominika Duku

Ve dnech 21. 4. - 26. 4. 2013 navštívil Českou republiku Prezident papežské rady pro komunikaci, arcibiskup Claudio Maria Celli. Návštěvu ČR zahájil setkáním s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou v neděli večer. Po programu v Praze, arcibiskup Celli v úterý přesune na Moravu, aby navštívil Olomouckou arcidiecézi a poutní baziliku na Velehradě.

22. dubna 2013
Arcibiskup v médiích

Kardinála Dominika Duku navštívil v neděli večer vzácný host z vatikánské kurie: arcibiskup Claudio Maria Celli. Arcibiskup Celli v současné době působí jako Prezident papežské rady pro komunikaci. V krátkém projevu před přítomnými hosty představil vizi moderní komunikační strategie církve. „Musíme jít tam, kde jsou lidé. Dnešní společnosti ovládá internetová kultura. Například Facebook pro nás představuje ohromný kontinent s více než jednou miliardou obyvatel“, zdůraznil arcibiskup Celli potřebu aktivní účasti církve na sociálních sítích. Na závěr své promluvy pak Mons. Celli pogratuloval kardinálovi Dominiku Dukovi k jeho blízkým sedmdesátinám a popřál mu mnoho sil do následujících let.

 

Slavnostního setkání v reprezentačních prostorách arcibiskupství se zúčastnil mimo jiné i emeritní arcibiskup Mons. Miloslav Vlk, děkan Katolické teologické fakulty Prokop Brož, velvyslanec italské republiky v Praze pan Pasquale D'Avina,papežský nuncius mons. Leanza a další významní představitelé italské komunity v ČR, která pod vedením předsedy Italsko-moravské kulturní asociace Alessandra Alagia pro hosta připravila malé pohoštění v italském stylu.

 

V pondělí 22. dubna pak arcibiskup odsloužil na italském kulturním institutu v Praze děkovnou mši; po mši pak v krátké přednášce přiblížil strategii Vatikánu v moderních sdělovacích prostředcích. „Ani ve Vatikánu není přítomnost církve na sociálních sítích ideální, a právě o to usilovněji se jí musíme zabývat a pracovat s katechety, kněžími a biskupy, aby byli na sociálních sítích vidět“.

 

Mons. Celli se na území ČR zdrží do středy 24. dubna. Plánuje navštívit Olomouckou arcidiecézi a arcibiskupa Jana Graubnera, odsloužit mši na Velehradě a setkat se s moravskými hejtmany. V minulosti (v roce 1993) se angažoval jako vatikánský diplomat při navazování diplomatických vztahů mezi Vatikánem a Izraelem, a je uznávaným sinologem. V současnosti se věnuje sdělovacím prostředkům. Je iniciátorem spuštění vatikánského kanálu na Youtube, papežova Twitteru a vatikánského serveru News.va.

(jne)