Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Dominik Duka vzpomíná na Anastáze Opaska

Dominik Duka vzpomíná na Anastáze Opaska

V benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově ve dnech 13. 4. – 14. 4. proběhl Vzpomínkový víkend k 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Program Vzpomínkového víkendu zahájila v sobotu 13. dubna slavnostní mše, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou.

Video Audio
13. dubna 2013
Arcibiskup v médiích

Účastníky vzpomínkové bohoslužby přivítal následovník Anastáze Opaska a současný převor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek OSB. Na úvod připomněl symbolické výročí: „13. duben je zároveň datum, kdy v padesátých letech začaly první akce proti klášterům, tedy v době, kdy už byl Anastáz Opasek zavřený ve vězení“.

 

Úvodní slovo břevnovského převora Siostrzonka:

 

 

Kardinál na úvodu mše připomněl odkaz Anastáze Opaska v boji za svobodu. „Budeme se modlit za pronásledovanou církev. Chceme ze solidarity myslet na naše bratry a setry, kteří jsou v různých končinách pronásledování, zejména pak v zemích, kde stále září rudá hvězda, nebo i tam, kde vládnou fundamentalistické režimy“, připomněl Dominik Duka skutečnost, že stále ještě existují země, kde není svoboda vyznání považována za samozřejmou součást lidské společnosti. „Když se zamýšlíme nad pronásledováním církve, měli bychom se také ptát, jaké je její poslání. Církev je službou člověku, protože Ten, který nám říká „nebojte se, vy jste moji přátelé“, také řekl „nepřišel jsem, aby se mi sloužilo, ale abych sloužil“. A toto je i smysl tohoto prvního kláštera na Břevnově, který zakládal sám svatý Vojtěch, připomenul kardinál Duka dlouhou historii břevnovského kláštera.

 

Úvodní slovo Dominika Duky:

 

 

Bohoslužby se také zúčastnil ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg. „Při vzpomínce na Anastáze Opaska se mi nejvíce vybavuje jeho nesmírná láska k bližním. Vybudovali jsme společnost blahobytu, ale zapomínáme, že tu opravdovskou lásku nemůžeme nahradit zákony, předpisy ani penězi. Bez lásky nejsme praví křesťané“, připomněl Karel Schwarzenberg jednu z nejvýraznějších vlastností opata Opaska.

 

Vzpomínka Karla Schwarzenberga:

 

 

Arciopat benediktinského kláštera v Břevnově Anastáz Jan Opasek, který by se v dubnu 2013 dožil sta let, byl charizmatickou osobností svého řádu i české církve. V 26 letech se stal převorem, ve 34 letech opatem a po návratu z exilu se jako starý muž od roku 1990 staral o obnovu břevnovského opatství. Mezitím byl 11 let vězněm komunistického režimu a 21 let exulantem.

Vzpomínka Dominika Duky na Anastáze Opaska: 

 

 

Videoreportáž ze vzpomínkové bohoslužby na Anastáze Opaska: