Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kardinál Duka ocenil osobnosti

Kardinál Duka ocenil osobnosti

Při bohoslužbě v katedrále sv. Víta 23. dubna 2021 pražský arcibiskup ocenil šest osobností za jejich službu církvi. Udělil jim medaile u příležitosti svátku sv. Vojtěcha.

23. dubna 2021
Arcibiskup v médiích

 

Zlatou medaili sv. Vojtěcha obdržel historik Marek Šmíd za práci v odkrývání nedávné minulosti pronásledované církve a zpřístupnění a publikování diplomatických dokumentů týkajících se první republiky. Šmíd vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK, v současnosti působí na Jihočeské univerzitě a na Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Zaměřuje se na moderní církevní dějiny a české a světové dějiny 20. století.

Stříbrnou medaili sv. Vojtěcha kardinál předal Václavu Rynešovi mladšímu za jeho publikační činnost, která se dotýká otázek víry, církve a občanské společnosti, za věrnost víře a riskantní, statečnou účast na životě církve v době nesvobody. Medaile také patří jako uznání jeho otci Václavu Rynešovi seniorovi. Jeho syn pak na jeho aktivity navázal v oblasti profesní, i jako aktivní katolický křesťan. Účastnil se i života ilegálních církevních aktivit, které mu pomohly seznámit se s vůdčími osobnostmi doby, jako byl provinciál jezuitů František Šilhan nebo bratři Weirichovi. Je spoluautorem dvoudílného životopisu sv. Jana Nepomuckého, či autorem knih Civilizace na prahu 21. století, O národní stát, Český národ a katolicismus v 18. století nebo Český stát a náboženství.

Čtyři lidé dnes dostali medaili biskupa Antonína Podlahy. Za své průzkumy a objevy v archeologii ji dostal geofyzik Jiří Šindelář, který se svojí firmou podílel třeba na dokumentaci katedrály sv. Václava, Víta a Vojtěcha, průzkumu rožmberské hrobky ve vyšebrodském klášteře a hrobky Tycha de Brahe v pražském Týnském chrámu. Přispěl k odhalení místa posledního odpočinku prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera Jindřicha Libraria nebo loňskému nálezu relikvie hřebu, o němž se soudí, že je z Kristova kříže, v premonstrátském klášteře v Milevsku.

In memoriam dostal ocenění Jaroslav Orel, který v 50. letech založil chrámový pěvecký sbor AMA – Amici musicae antiquae a až do své smrti v roce 2008 s ním koncertoval. Působil také jako varhaník u sv. Vojtěcha a u sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Soubor působí nadále pod vedením Jaroslava Orla mladšího. Ocenění dostal jeho otec za „zpřístupnění krásy a tradice v podobě vyučování, skládání a interpretace duchovní hudby“.

Luboš Hošek byl 20 let ředitelem Dívčí katolické střední školy v Praze, ve které studují především mentálně či fyzicky handicapované a sociálně ohrožené dívky. Ocenění dostává za svou mnohaletou práci, která je „zásadním svědectvím současnému světu o důstojnosti každého člověka a naplněním evangelního přikázání žité lásky k bližnímu“.

Za své systematické objevy dokládající vztahy české historie a křesťanství dostala cenu archeoložka Zuzana Thomová. Specializuje se na období raného středověku a na výzkumné metody nedestruktivní archeologie. Podílela se na průzkumu dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, který vyvrcholil loňským objevem místa posledního odpočinku Jindřicha Libraria.