Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Ocenění farníků

Ocenění farníků

Dominik Duka v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ocenil 11. června zasloužilé farníky pražské arcidiecéze pamětní cyrilometodějskou medailí. Ocenění se zasloužili dlouhodobou a nezištnou službou ve prospěch svých farností.

Audio
11. června 2013
Arcibiskup v médiích

Pražský arcibiskup udělil medaili "Svatých Cyrila a Metoděje" těm farníkům pražské arcidiecéze, kteří se dobrovolně a bez nároku na jakýkoliv honorář podílejí na činnosti ve svých farnostech prací katechetickou, organizační, technickou anebo pomocí při zajištění liturgie. Farníci získali ocenění na návrh duchovních správců farností, kteří celkem navrhli 19 kandidátů - z toho jeden manželský pár - ve věku od 33 do 89 let.

 

Cyrilometodějskou symboliku ocenění přiblížil biskupský vikář pro pastoraci P. Němeček. "Tito dva vzdělanci Byzance přicházejí do prázdné a pohanské země a přinášejí sem něco zcela nového: písmo, víru a novou kulturu. Jednou z velkých věcí je jejich svědectví velké nezištnosti, které nabízeli našemu obyvatelstvu, víře a církvi", vysvětlil P. Němeček důvod proč byli zasloužilí farníci oceněni zrovna medailí se svatým Cyrilem a Metodějem. "Chtěli bychom, aby bylo zřejmé, že si vás velice vážíme", dodal s dovětkem, že ocenění by si ve skutečnosti zasloužily celé stovky farníků.

 

Dominik Duka farníkům poděkoval za jejich velkorysou, vytrvalou a dlouholetou práci, kterou napomáhají při rozvoji některých z více než tří tisícovek českých a moravských  farností. "Když mám povídat na téma o bohaté církvi, pak odpovídám ano, naše organizace je nejbohatší organizací v této zemi", řekl Dominik Duka s dodatkem, že tím pravím bohatstvím církve  jsou ti, kteří udržují život v téměř dvanácti tisících kaplích, kostelech a dalších církevních budovách.  

 

Dominik Duka o pravém bohatství církve: 

 

Pamětní medaile Svatých Cyrila a Metoděje byla vydána pod záštitou České biskupské konference. První odražek byl věnován papeži Benediktu XVI. při příležitosti odhalení české pamětní desky u hrobu sv. Cyrila v bazilice San Clemente v Římě v loňském roce. Z numismatického hlediska jde o unikátní ražbu, protože je ražena v přísně omezeném počtu odražků. Medaile je dílem akademického sochaře Milana Knoblocha.

(jne)

seznam oceněných