Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Poděkování Pražským zvoníkům svatovítským

Poděkování Pražským zvoníkům svatovítským

Den zvoníků se pravidelně slaví 30. dubna na svátek svatého Zikmunda. Povolání zvoníka není ani v době všudypřítomné elektrifikace na odpis – v pražské svatovítské katedrále se neustále zvoní ručně. Kardinál Duka proto pražské zvoníky přijal na pražském arcibiskupství, poděkoval jim za dobrovolnou službu a symbolicky jim věnoval soudek plzeňského piva.

Audio
1. května 2013
Arcibiskup v médiích

Kardinál Duka pozval několik stovek zvoníků, jejich přátel a sympatizantů do sálu Kardinála Berana. Kardinál ocenil zásluhy zvoníků na doplnění tří zvonů, které v katedrále chyběly od dob první světové války a jejich osvětovou činnost. V minulém roce se totiž sdružení Pražských zvoníků svatovítských podílelo na vydání knihy Příběh nového zvonu Dominik, knihy Chrliče katedrály a publikaci Zvony katedrály. Nově také obnovili vydávání občasníku Katedrála a oživili webové stránky www.campanarii.cz. Dominik Duka jima jako malou pozornost předal soudek plzeňského piva. Po krátké prohlídce věže a slavnostním zvonění ke slávě sv. Zikmunda pak kardinál Duka odsloužil děkovnou mši v katedrále. Při bohoslužbě pak vzpomněl i na tragický výbuch plynu v pražské Divadelní ulici.

 

Řeč Dominika Duky:

 

 

Práce zvoníků v pražské katedrále není jednoduchá. Správný zvoník musí si musí nejprve zvonění patřičně osvojit, mít dobrou fyzickou kondici a ovládat zásady péče o zvony – jako je správné mazání, dotahování šroubů a leštění jejich povrchu. Zvoníci také mají své provozní zásady. "V dnešní době se rozlišují jenom dva typy zvonění – řádná a mimořádná – nikoliv malá a velká, jak tomu bylo v minulosti. Délka zvonění by pak měla být z historických důvodů v obou případech kolem 15 minut, na ideální průběh zvonění by se mělo sejít alespoň 10 – 12 zvoníků", přibližuje velitel zvoníků Tomáš Stařecký taje práce zvoníka. Odměnou za dobrovolnou službu v katedrále pak zvoníkům je mimořádný pohled na pražské panorama, zajímavý závazek a pocit dobře vykonané práce.

 

Řeč Tomáše Stařeckého:

 

 

V současné době zajišťuje zvonění v katedrále sv. Víta 15 pravidelných zvoníků a 8 zvoníků občasných. Z toho 10 služebně nejstarších zvoníků má dohromady za sebou přes 150 let činné služby. Z 23 výše zmíněných zvoníků je 7 žen. Pravidelně se zvoní vždy v neděli před mší svatou a v poledne – vždy 15 minut. Při mimořádných příležitostech a svátcích se přidává i zvon Zikmund. Počet všech zvonění za kalendářní rok se pohybuje kolem 130.