Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Setkání s představiteli armády

Setkání s představiteli armády

V pondělí 16. prosince se v prostorách pražského Arcibiskupského paláce setkal arcibiskup pražský, metropolita a primas český a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka s nejvyššími představiteli Ozbrojených sil České republiky.

17. prosince 2013
Arcibiskup v médiích

Ministr obrany Vlastimil Picek, jeho první náměstek Daniel Koštoval, zástupci velení Armády ČR v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporučíkem Petrem Pavlem, představitelé Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství přijali pozvání kardinála Duky již tradičně v tento předvánoční čas a zároveň v jubilejním roce Duchovní služby AČR.

 

 "Letos Duchovní služba AČR oslavila 15 let své existence a za poslední léta se v této oblasti podařil obrovský kus práce," připomněl při setkání ministr obrany Vlastimil Picek a poděkoval kardinálu Dukovi za péči a přízeň, kterou dlouhodobě věnuje Armádě České republiky.

 

"Naše setkání je nejen z mé strany, ale vzhledem k přítomnosti vojenských kaplanů i ze strany ostatních církví, určitým poděkováním a výrazem úcty, kterou chováme vůči vám vojákům, kteří aktivně sloužíte v armádě, ale také vůči vašim ženám, dětem a rodinám, protože je to služba, do které je vtaženo celé vaše rodinné prostředí," ocenil kardinál Duka vojenské profesionály a také důležitost podpory jejich rodin.

 

V následné promluvě k vojákům vyzdvihl význam vojenské služby v historii společnosti. "Některé události z vašeho života se vám mohou zdát různě pokrouceny, protože vojáci riskují, vojáci bojují, politici je občas nechávají na holičkách, ale ta skutečná historická pravda a určitý smysl dějin vystoupí do popředí vlastně třeba až za několik staletí. Možná, že také podobně některé vojenské mise, ve kterých pracujete a kterých se účastníte, se za dvě stě tři sta let budou zdát vážnější a smysluplnější než z dnešního pohledu," konstatoval kardinál Duka a popřál všem hezké vánoční svátky a aby ten nadcházející rok nebyl tolik turbulentní jako ten, co právě končí.

 

Na jeho slova navázal první náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, který podtrhl důležitost lidské solidarity, přátelství, míru a klidu ve společnosti a v této souvislosti zdůraznil i roli armády v zahraničních operacích. " Jsem přesvědčen, že je správné, aby česká armáda byla přítomna na řadě míst mimo Českou republiku, kde je v sázce mír a základní lidské hodnoty právě proto, aby nebyl ohrožen klid v samotné České republice," konstatoval Daniel Koštoval a připomněl význam návratu Duchovní služby do AČR po roce 1989 a její současnou úlohu.

 

Generál Pavel poté upozornil na důležitost práce kaplanů a rozměr působení církví ve vztahu k budování hodnot v Armádě České republiky. "Tak, jako moje babička byla strážcem těch správných hodnot a vedla mě k tomu, abych byl slušným člověkem, tak podobně vnímám vztah armády a církví," konstatoval generál Petr Pavel. "Vnímám církve nejen jako nositele víry do armády, protože to není jejich cílem, ale hlavně jako strážce těch klasických tradičních hodnot, které bohužel dnes upadají," dodal a zdůraznil, že církve mají podíl na tom, že kultivují nejen armádu samotnou, ale také postoje vojáků, které zaujímají nejen misích, ale i v mírovém životě.

 

"To si myslím, že je naplněním, které samo o sobě určitě stojí za to," vyzdvihl generál Pavel úlohu Duchovní služby v armádě a poděkoval za všechny vojáky české armády kardinálu Dukovi za podporu.

 

Autor: plk. Jana Růžičková